Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Huget Radosław

Radosław Huget, ur. 29 VII 1960 w Krakowie. Ukończył I LO w Krakowie (1981), 1981-1988 student filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od 1979 w KPN, drukarz i kolporter ulotek i pism KPN, m.in. „Opinii Krakowskiej”.

Od 1981 członek NZS oraz KOWzP w Krakowie (prowadził biuro); 28 IX 1981 aresztowany, 5 X oskarżony przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Kraków-Śródmieście o kolportaż 13 VII 1981 ulotek, tego samego dnia zwolniony w wyniku protestu ZR Małopolska, groźby strajku MPK i poręczenia prorektora UJ Jana Błońskiego, 22 I 1982 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie na podstawie artykułu o abolicji dekretu o stanie wojennym zawiesił postępowanie, 4 I 1983 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia na tej samej podstawie umorzył sprawę. XI/XII 1981 uczestnik solidarnościowego strajku na UJ ze studentami WSI w Radomiu, członek KS.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, następnie w Załężu k. Rzeszowa (w VIII 1982 uczestnik buntu), Kielcach-Piaskach i Nowym Łupkowie, zwolniony 4 XII 1982. 7 XI 1984 współzałożyciel i działacz Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy. W II 1985 pomysłodawca, współorganizator i uczestnik głodówki rotacyjnej w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie, pomysłodawca i w IV 1985 współtwórca Ruchu WiP, organizator licznych manifestacji i akcji ulotkowych w Krakowie, kilkunastokrotnie karany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. W 1986 skazany na 80 dni aresztu za niezapłaconą grzywnę po odesłaniu w 1985 książeczki wojskowej ministrowi obrony narodowej, wyrok darowano na mocy amnestii. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu. 25-28 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach.

Od 1990 własna działalność gospodarcza. 1991-1993 w KLD: 1991-1992 przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego w Krakowie. W 1993 wycofał się z polityki. Od 2000 w Londynie.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

25 VII 1980 – 24 V 1990 rozpracowywany przez Wydz. III/III-1/OKPP KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Dama/Konspiratorzy/Fantasta.

 

Paweł Goleń

Opcje strony

do góry