Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Huskowski Stanisław

Stanisław Huskowski, ur. 24 IV 1953 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny (1977).

1977-1982 pracownik naukowy w Instytucie Fizyki na Politechnice Wrocławskiej, 1982-1983 nauczyciel w XIV LO we Wrocławiu, 1983-1985 konstruktor w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych tamże, 1985-1989 fizyk i technik medyczny w Szpitalu Onkologicznym, 1989-1990 zaopatrzeniowiec w Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym we Wrocławiu. 1972-1973 w ZSP, 1977-1980 w ZNP. 1978-1989 członek KIK. 1978-1980 współpracownik SKS we Wrocławiu, 1979-1980 wrocławskiego Klubu Samoobrony Społecznej; 1978-1980 kolporter wydawnictw niezależnych, 1979-1981 współzałożyciel, autor, redaktor, organizator druku „Biuletynu Dolnośląskiego”, w 1980 „Akademickiego Pisma Informacyjnego”, do 1981 „Solidarności Dolnośląskiej”.

W VIII 1980 współorganizator MKS w Zajezdni MPK nr 7 we Wrocławiu; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w PWr; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, członek Prezydium i rzecznik prasowy ZR, delegat na I KZD.

Po 13 XII 1981 poszukiwany listem gończym w związku ze sprawą 80 mln zł dolnośląskiej „S”. W II 1982 zwolniony z pracy. 5 III 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Grodkowie, zwolniony 14 X 1982. Od 1982 współpracownik, drukarz, organizator lokali dla podziemnego pisma NZS UWr „Komunikaty” i „Z Dnia na Dzień”, kolporter pism podziemnych oraz książek; prowadził działalność informacyjną, organizator spotkań struktur opozycyjnych Dolnego Śląska, współorganizator manifestacji.

1989-1990 członek Wojewódzkiego KO, w 1990 wiceprzewodniczący 1990-1993 i 1995-1996 dyr. regionalny Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1991-1994 współwłaściciel firmy Atut; 2003-2004 wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W 1990 współzałożyciel UD, następnie w UW. 1994-1997 radny Miasta Wrocław, 1997-2002 wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, 2002-2004 przewodniczący, 1998-2001 wiceprezydent, 2001-2002 prezydent Wrocławia. 2001-2005 senator RP, od 2005 poseł RP z listy PO.

1978-1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Fizyk.

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry