Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Huskowski Tadeusz

Tadeusz Huskowski, ur. 2 I 1924 w Warszawie, zm. 28 VIII 1984 we Wrocławiu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej (1953); w 1961 doktorat.

Od 1940 związany z organizacją harcerską PET, działającą na Żoliborzu w Warszawie. Dowódca jednej z drużyn w baonie Zośka. Z-ca dowódcy i dowódca plutonu w 1. kompanii w stopniu porucznika. Uczestnik Powstania Warszawskiego (zgrupowanie Żniwiarz). Więzień oflagów: Altengrabow, Sandbostel i Neuengamme. Od 1953 pracownik naukowy PWr.

Od IX 1980 w „S”, organizator Komisji Oddziałowej w Centrum Obliczeniowym PWr, następnie członek Prezydium i wiceprzewodniczący KZ na PWr.

13-15 XII 1981 współorganizator strajku okupacyjnego na PWr. 5 I 1982 aresztowany za zorganizowanie i kierowanie strajkiem; 6 I 1982 internowany, 6 III 1982 zwolniony w związku z operacją serca; 24 IV 1983 po rewizji wyroku uniewinniony. W IV 1982 organizator i przewodniczący Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej PWr. W 1982 założyciel i redaktor „Biuletynu Informacyjnego” PWr. Organizator porozumienia TKZ wrocławskich instytucji naukowych, tzw. Poziomki; od wiosny 1983 wiceprzewodniczący RKS; wiosną 1984 komisarz RKS ds. kontroli frekwencji wyborczej. Współorganizator i koordynator wydawania i kolportażu pism podziemnych związanych z PWr oraz pisma RKS „Z Dnia na Dzień”. Inicjator i koordynator pomocy represjonowanym i ukrywającym się. Opiekun NZS na Pwr.

Jeden z tłumaczy ''Rachunku różniczkowego i całkowego'' G.M. Fichtenholza.

Odznaczony 2-krotnie Krzyżem Walecznych i Orderem Virtuti Militari (1944). Pośmiertnie laureat Dolnośląskiej Nagrody Solidarności, nadanej przez Porozumienie Społecznych Komitetów Nauki, Oświaty, Kultury i Zdrowia (1987).

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry