Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stawarz Ignacy

Stawarz Ignacy, ur. 4 I 1948 w Żywcu. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydział Mechaniczny (1973).

1974-1981 zatrudniony w Oddziale Utrzymania Ruchu KWK Ziemowit w Tychach-Lędzinach. 1966-1968 w ZSP. W III 1968 uczestnik demonstracji studenckich w Krakowie. 1974-1980 członek ZZ Górników.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Wydziałowego „S” (MD-1), członek KZ w KWK Ziemowit. Delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, delegat na I KZD.

15-24 XII 1981 współorganizator strajku, członek KS. Po strajku przez kilka dni przebywał u brata w Tychach. 29 XII 1981 zgłosił się dobrowolnie do KM MO w Tychach. Zatrzymany, następnie przewieziony do KW MO w Katowicach, 31 XII 1981 aresztowany, osadzony w AŚ w Katowicach. Zwolniony z pracy w trybie natychmiastowym. 1 II 1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji w Katowicach umorzył postępowanie, gdyż zarzucane czyny nie podlegały sądownictwu wojskowemu. 2 II 1982 zwolniony z aresztu. II-XI 1982 bez pracy. XI 1982 – I 1987 uczeń elektryk w prywatnym zakładzie rzemieślniczym w Tychach. XI 1982 – XII 1985 działacz niezależnego ruchu wydawniczego, inicjator biuletynu informacyjno-publicystycznego sygnowanego przez MKK „S” Tychy „Solidarność Dziś i Jutro”, redaktor i autor artykułów w obronie pracowników Ziemowita. Współorganizator 6-osobowej podziemnej struktury (Alfred Gniełka, Ryszard Orzeł, Jan Kutek, Adam Palka, Tadeusz Smagacz, Ignacy Stawarz), której celem było: wydawanie gazet, działalność poligraficzna, organizowanie pomocy więzionym i ich rodzinom z KWK Ziemowit, kolportaż gazet podziemnych i ulotek, współpraca z innymi strukturami z terenu Tychów i udział w dużym kolportażu. W II 1986 podczas rewizji u matki R. Orła (siedziba drukarni) w Imielinie uciekł, udało mu się dotrzeć do rodziny w Żywcu, gdzie trafił do szpitala z powodu urazu, którego doznał w trakcie ucieczki. Dzięki zdecydowanej postawie lekarza w szpitalu żywieckim uniknął zatrzymania. Po 10 dniach opuścił szpital, przebywał w domu matki w Żywcu. 24 IV 1986 zatrzymany w Żywcu, przewieziony do swojego mieszkania w Tychach, rewizja, następnie przewieziony do WUSW w Katowicach, aresztowany i osadzony w AŚ. Zwolniony na mocy amnestii, areszt opuścił 2 IX 1986, następnie 2-miesięczny pobyt w szpitalu.

Od 18 VI 1987 na emigracji w USA. 1987-1992 zatrudniony przy pracach elektrycznych w firmie konstrukcyjnej PAC na terenie stanów: Washington, California i Wyoming. Od 1992 po uzyskaniu licencji elektryka praca w firmach elektrycznych związanych umową z IBEW (International Brotherhood of Electrical Workers) w Portland w stanie Oregon i Washington. Od 1992 członek związku zawodowego IBEW w Portland.

 

Halina Żwirska

Lędziny, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry