Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Indyk Maria

Maria Indyk, ur. 24 I 1950 w Mielcu, zm. 15 V 2006 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek filologia polska (1973), w 1985 doktorat.

1975-1976 samodzielny referent administracyjny w sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej UJ, od 1978 pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filologii Polskiej UJ.

Od 1982 współpracowniczka podziemnej „S”: autorka, recenzentka tekstów publikowanych w wydawnictwach podziemnych, m.in. w „Hutniku”, współpracowniczka Oficyny Literackiej; kolporterka wydawnictw podziemnych, w tym książek Kręgu, NOWej, Przedświtu, ABC, organizatorka kolportażu na krakowskich uczelniach. W jej mieszkaniu odbywały się spotkania działaczy podziemnej „S”, szkolenia drukarskie (m.in. z obsługi powielacza). Na początku 1983 współorganizatorka (z Jolantą Antas) grupy poligraficznej drukującej sygnowane przez MKS Kraków „Zeszyty Związkowe” oraz, na zlecenie RKW, tzw. cegiełki. 10 VI 1983 po rewizji w mieszkaniu zatrzymana (z Anną Pulchny, Wojciechem Gajewiczem, Wiesławem Antasem i Jolantą Antas), przetrzymywana w AŚ w Myślenicach, 11 IV 1983 aresztowana, 12 VIII 1983 uchylono areszt, 27 IX 1983 postępowanie umorzono na mocy amnestii. 1984-1987 współpracowniczka podziemnego Radia Małopolska; 24 I 1989 dotkliwie pobita przez tzw. nieznanych sprawców, śledztwo umorzono.

W 1989 współzałożycielka Towarzystwa Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, od 2003 dyr. ds. wydawniczych TaiWPNU.

28 IV 1983 – 31 XII 1989 rozpracowywana przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Mimoza.

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry