Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ingersleben Irena

Irena Ingersleben, ur. 13 III 1940 w Nisku. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Filologii Polskiej (1962).

1950–1953 w Organizacji Harcerskiej ZMP, 1953–1956 w ZMP, 1957–1962 w ZSP, 1968–1973 w SD.

1962–1973 nauczycielka jęz. polskiego w Zespole Szkół Zawodowych HSW w Stalowej Woli, 1973–2001 w Zespole Szkół Elektrycznych w Nisku.

Od IX 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego, nast. Komisji Koordynacyjnej Pracowników Oświaty w Nisku, Sekcji Oświaty „S” Regionu Ziemia Sandomierska.

1982–1983 zaangażowana w pomoc materialną dla represjonowanych (przy parafii św. Józefa w Nisku), 1983 organizatorka TKZ w ZSE (we współpracy z Wiesławem Brodowskim, Salomeą Bednarek), 1982–1988 szykanowana w pracy, m.in. przeniesiona z technikum do ZSZ, 1984–1989 kolporterka wydawnictw podziemnych, m.in. czasopism: „Tygodnik Mazowsze”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ »Solidarność« Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola”, „SMiS”, „Tu i Teraz”, „KOS”, książek NOW-ej, Przedświtu, Mostu, Spotkań, CDN, prowadziła w swoim mieszkaniu punkt kolportażowy. 1984–1988 działaczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Matki Boskiej Królowej Polski w Stalowej Woli.

1989 organizatorka spotkań przedwyborczych z kandydatami KO „S” w Nisku. 1989–1991 przew. KZ „S” w ZSE. 1989 założycielka Duszpasterstwa Nauczycieli tamże, 1991–2001 wicedyr. ds. wychowawczych w ZSE, 1991 członek Koła PC w Stalowej Woli. 1989–1992 przew. Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Orląt Lwowskich w Nisku. Od 1992 wydawca parafialnego miesięcznika „Dokąd Idziesz?” w parafii św. Józefa tamże. Od 2001 na emeryturze.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1989), uhonorowana  Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1999), Złotą Odznaką NSZZ „Solidarność” Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania (2003), tytułem zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2008).

Ewa Kuberna

Opcje strony

do góry