Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Irzyk Marian

Irzyk Marian, ur. 3 VII 1940 w Markuszowej, k. Strzyżowa. Ukończył Technikum Samochodowe w Rzeszowie (1961) oraz Pedagogiczną Szkołę Techniczną w Krakowie (1975).

1963–1967 kierownik transportu w Zakładzie Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych w Rzeszowie, 1967–1991 nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowych tamże.

Od IX 1980 w „S”; założyciel i członek koła „S” Oświaty w Zes­pole Szkół Samochodowych w Rzeszowie, od IV 1981 członek KZ Oświaty i Wychowania w Rzeszowie; VI – VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszowskiego, od VII 1981 członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

Po 13 XII 1981 uczestnik pomocy internowanym i ich rodzinom; 1982–1989 kurier, łącznik oraz współorganizator lokali konspiracyjnych i spotkań RKW w Rzeszowie, kolporter prasy podziemnej, m.in. „«Solidarność» Trwa”, „Łącznik”, „Obrona”, „Kaganek”, „Ziemia Mielecka”, „Biuletyn Informacyjny Ziemi Strzyżowskiej”, „«Solidarność» Podkarpacka”, „Żądło”, „Busola”, „Biuletyn Małopolski”, „Hutnik”, „Z Dnia na Dzień”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „PWA. Przegląd Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Agencyjnych” i wydawnictw (książek, zdjęć, znaczków). Wielokrotnie przesłuchiwany, zatrzymywany, przeszukania w pracy i w domu. Uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Rzeszowie. W VII 1988 współorganizator spotkania w kościele pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie z włoskimi związkowcami z regionu Viterbo. Od IX 1988 uczestnik odtwarzania struktur „S” tamże.

Od 1989 działacz Ruchu Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie i Akcji Katolickiej. 1990–1998 radny Miasta Rzeszowa z listy KO, nast. Porozumienia Samorządowego Centroprawicy. 1997–1998 w ROP, 1998–2002 w AWS. Od 1992 na emeryturze. Od 1994 przew. Koła Emerytów i Rencistów „S” Oświaty i Wychowania, członek Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów „S” Regionu Rzeszowskiego, od 1998 przew. Sekcji. 2000 – 2014 wiceprzew. Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, od 2006 członek prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów w Łodzi. 1997–1998 w ROP, 1998–2002 w AWS. 1990–1998 radny Miasta Rzeszowa z listy KO, nast. Porozumienia Samorządowego Centroprawicy. Od 2007 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Woj. Podkarpackiego, od 2011 Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim. W 2012 inicjator budowy pomnika Polaków pomordowanych przez Niemców za ratowanie Żydów w Kozłówku k. Strzyżowa.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

23 VIII 1982 – 12 VI 1989 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/ Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Kierowca.

 

Michał Stręk

Opcje strony

do góry