Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Iwaniuk Zbigniew

Zbigniew Iwaniuk, ur. 14 VIII 1947 w Starym Chojnie k. Chełma Lubelskiego. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Ekonomiki Transportu (1978; magisterium 1992).

1967-1968 pracownik Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych nr 5 w Niedobczycach, 1969-1970 FSC Lublin, 1971-1972 GS Samopomoc Chłopska w Borzytuchomiu, 1972-1973 Zarządu Portu Gdynia, 1975-1977 Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Wodociągowych i Kanalizacyjnych w Gdańsku, 1977-1983 referendarz na Stacji PKP Gdańsk Południowy.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ przy Stacjach PKP Gdańsk Płd. i Port Płn., oddelegowany do pracy w KZ, od jesieni 1980 przewodniczący Okręgowej Komisji Porozumiewawczej „S” Północnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych.

14-16 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im Lenina. 25 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, zwolniony 26 III 1982. W X 1982 inicjator, współzałożyciel (m.in. ze Zbigniewem Kończewskim i Józefem Kosiorkiem), organizator struktury Tajnego Kolejowego Komitetu Koordynacyjnego Obszaru Północnego „S”, redaktor i drukarz podziemnych pism: „Biuletyn Informacyjny” TKKKOP „S” i „Solidarność Kolejowa Północnego Okręgu Gdańsk”; 8 II 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Gdańsku, 27 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii; zwolniony z pracy. IX 1983 – 1989 pracownik administracyjny Teatru Muzycznego w Gdyni.

W 1989 członek TZR „S”, 1989-1993 delegat na kolejne WZD Regionu Gdańskiego, 1989-1992 członek Prezydium ZR, 1989-1990 szef Biura Krajowej Sekcji Kolejarzy „S”, 1992-1993 przewodniczący Okręgowej Sekcji Kolejarzy „S” w Gdańsku. IX 1989 – 1999 pracownik Dyrekcji Generalnej PKP w Warszawie, 2000-2001 Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia PKS, 2002-2008 Prezes Zarządu i dyr. BAAN OIL Sp. z o.o. w Gdańsku; od 2009 na emeryturze.

1 VII 1981 – 16 XII 1983 rozpracowywany przez Wydz. II KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach KE/SOR krypt. Redaktor/Hubal.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry