Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Iwan Stanisław Antoni

Stanisław Antoni Iwan, ur. 15 VI 1949 we Wrocławiu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej (1973), w 1983 doktorat.

1973-1993 asystent, pracownik techniczny, adiunkt w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze. 1968-1972 w ZSP. 1975-1980 w ZNP. 1967-1973 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego.

IX 1980 – 1993 w „S”; członek Komisji Wydziałowej przy WSI w Zielonej Górze, przedstawiciel WSI w komisji porozumiewawczej wyższych uczelni we Wrocławiu. 1981-1989 członek założyciel, działacz KIK w Zielonej Górze.

Po 13 XII 1981, w czasie pobytu we Francji (staż naukowy 1 X 1981 – 15 III 1982), uczestnik demonstracji w Paryżu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego; 1982-1983 uczestnik wielu demonstracji we Wrocławiu; 1983-1988 współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.

6 IV – IX 1989 członek KO „S” Województwa Zielonogórskiego, uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, redaktor (wraz z Edwardem Mincerem) biuletynu KO „S” „Solidarność Środkowego Nadodrza”, w VI 1989 członek Wojewódzkiej Komisji Wyborczej (z ramienia KO „S”). 1989-1992 wykładowca w Algierii (w Saidzie i Oranie), inżynier w elektrowni w Mers El Hadjadj; 1992-1994 z-ca dyr. Wydz. Gospodarki Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze, 1994-2000 dyr. naczelny Lubuskich Fabryk Mebli, 2000-2001 Wojewoda Lubuski, 2002-2004 prezes Zarządu Spółki ZelGaz, 2004-2005 własna działalność gospodarcza, 2005-2007 dyr. Lubuskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Zielonej Górze; 2006-2007 radny Województwa Lubuskiego, od 2007 senator RP z listy PO.

Przemysław Zwiernik

Opcje strony

do góry