Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Iwan Ryszard Józef

 

Ryszard Józef Iwan, ur. 25 VIII 1955 we Wrocławiu. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, kierunek melioracja wodna (1983), studia podyplomowe (zarządzanie i marketing) w Instytucie Badań Systemowych PAN w Warszawie (1992) oraz Institut National des Télécommunications w Evry we Francji (1993).

1977–1978 pracownik Przedsiębiorstwa Konserwacji i Eksploatacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Tychach – Biuro w Lublińcu, 1978–1982 Częstochowskiego Związku Spółek Wodnych – Biuro Rejonowe w Lublińcu.

Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, od 1981 przew. KZ, w 1981 Komisji Rewizyjnej MKK Ziemi Lublinieckiej, w 1981 członek Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Sekcji Melioracji Wodnych przy KKK Budownictwa, w VI 1981 współorganizator referendum społecznego nt. przynależności dawnego powiatu lublinieckiego do woj. katowickiego. W VII/VIII i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, od VII 1981 członek ZR, IX/X delegat na I KZD, członek KK. W XI 1981, podczas konfliktu w Lubogórze, członek grupy mediacyjnej KK w Zielonej Górze.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 23 VII 1982 zwolniony. W VII 1982 zwolniony z pracy. 1982–1991 wykładowca Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego-Ośrodek Rolniczego Szkolenia Kursowego w Kochcicach k. Lublińca. 1982–1985 kolporter książek podziemnych (m.in. NOW-ej) od Jerzego Dynela z Warszawy. W V 1982 oskarżony o niegospodarność (o 27 zł!), 26 VII 1982 skazany przez Sąd Rejonowy w Lublińcu na 3 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu, w XI 1982 Sąd Wojewódzki w Częstochowie uchylił wyrok. W 1983 uniemożliwiono mu kontynuowanie studiów magisterskich. 1982–1986 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Stanisława Kostki (oo. oblaci) w Lublińcu, współorganizator mszy za Ojczyznę. 1983–1989 członek KIK w Warszawie, organizator wyjazdów z Lublińca do Warszawy na wykłady i msze za Ojczyznę. Jesienią 1983 uczestnik spotkania śląskich działaczy „S” i „S” RI w klasztorze w Kamieniu Śląskim k. Opola.

W 1989 członek KO Ziemi Lublinieckiej. 1989–1991 członek KZ. 1989–1991 poseł RP z listy KO. 1990–2003 członek PChD/PPChD (1992–1993 sekretarz generalny, 1993–2003 wiceprezes). 1990–2005 współzałożyciel Fundacji Wspierania Inicjatyw Społecznych VIS w Lublińcu. Od 1991 współzałożyciel Stowarzyszenia Wspólnota Polska (1991–1995 przew. Głównej Komisji Rewizyjnej, w 1992 współzałożyciel oddziału w Częstochowie). Od 1991 członek Stowarzyszenia Polaków w Bułgarii im. Władysława Warneńczyka. 1991–2002 dyr. departamentu w Telekomunikacja Polska SA – Dyrekcja Spółki w Warszawie, 1991–2002 współzałożyciel „S” w Dyrekcji Spółki. 1998–2003 redaktor nacz. biuletynu „Chrześcijański Demokrata”. 2002–2003 dyr. nacz. „TP-Publitel”. 2003–2004 doradca zarządu ds. restrukturyzacji w NOM-Niezależny Operator Telekomunikacyjny w Warszawie. 2004 dyr. spółek zależnych w Libella Sp. z o.o. tamże. 2004–2006 dyr. w Przedsiębiorstwie Poligraficzno-Papierniczym Arsgraf w Żyrardowie. Od 2006 dyr. regionu i pełnomocnik zarządu ds. restrukturyzacji w Naftobazy Sp. z o.o./Operator Logistyczny Paliw Płynnych – Dyrekcja Regionu Południe w Borownie k. Lublińca.

 

Wojciech Rotarski

Opcje strony

do góry