Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Iwanów Zbigniew

Zbigniew Iwanów, ur. 1 IX 1948 w Trylu k. Świecia, zm. 30 III 1987 w Dallas (USA). Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydz. Ekonomiki Przemysłu (1976).

1968-1971 magazynier i referent w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Korszach k. Reszla; 1971-1983 stażysta, następnie starszy planista, samodzielny planista, kierownik działu ekonomicznego, specjalista ds. planowania w Zakładach Urządzeń Okrętowych Towimor w Toruniu. 1970-1981 w PZPR.

W VIII 1980 w Prezydium KS w Towimorze, następnie MKS w Toruniu. 16 IX 1980 wybrany na I sekretarza POP PZPR w zakładzie; autor programu kreowania polityki partii przez wszystkich jej członków, propagowanego przez współzałożoną przez niego (z inspiracji Stefana Bratkowskiego) Komisję Konsultacyjno-Porozumiewawczą Organizacji Partyjnych (tzw. struktury poziome w PZPR), redaktor „Odnowy” (pisma POP w Towimorze); 27 X 1980 usunięty z PZPR przez Wojewódzką Komisję Kontroli Partyjnej, po odwołaniu (popartym przez wiele organizacji partyjnych w kraju) 3 III 1981 decyzję podtrzymała Centralna KKP, zarzucając mu m.in. dyskredytowanie kierownictwa partii, niezależny druk ulotek i biuletynu oraz brak samokrytyki; orzeczenia nie uznała POP PZPR w Towimorze, wybierając go na delegata na IX Zjazd PZPR; 30 III 1981 zawiesił swoją działalność w strukturach poziomych w zw. ze sporem z działaczami ze środowiska naukowego UMK, którym zarzucił słabość organizacyjną i niechęć do współpracy z „S”; 29 V 1981 zrezygnował z członkostwa w PZPR (mimo uznania ważności jego mandatu na IX Zjazd przez Wojewódzką Konferencję Partyjną). Od 4 VII 1981 wiceprzewodniczący ZR „S” w Toruniu; członek Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania.

Po 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku, zwolniony 3 XII 1982.

Od 1983 na emigracji w USA, zatrudniony jako przedstawiciel handlowy.

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry