Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Iwański Andrzej Stanisław

Andrzej Stanisław Iwański, ur. 11 I 1956 w Wielbarku. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Szczytnie (1974), murarz-tynkarz.

W 1974 murarz w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Olsztynie, w 1975 pomocnik magazyniera w Spółdzielni Pracy Usług Wielobranżowych Zjednoczenie w Olsztynie fila w Wielbarku, 1975-1977 malarz-tapeciarz w Ochotniczym Hufcu Pracy w Wodzisławiu Śląskim, 1977-1978 malarz konserwator w Stoczni Gdańskiej, 1978-1979 pracownik PKP – Odcinek Budowy w Szczytnie, od 1979 operator maszyn pomocniczych w Kombinacie Metalurgicznym Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej.

Od IX 1980 w „S”, członek KZ Zakładu Bazy Przeładunku Rud, łącznik między KZ a redakcją „Wolnego Związkowca”.

13-23 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w Hucie Katowice, w I 1982 aresztowany za udział w strajku, skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach na karę 1 roku więzienia w zawieszeniu, 21 V 1982 wyrokiem Sądu Najwyższego skazany na karę 1 roku więzienia, osadzony w ZK w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu. 31 XII 1981 zwolniony z pracy. W IV 1982 pracownik fizyczny w Nadleśnictwie

Wielbark, zwolniony. II-V 1984 malarz w PSS Społem w Szczytnie. Ponownie aresztowany 8 V 1984 w Wielbarku za kolportaż „Wolnego Mazura”, przetrzymywany w RUSW w Szczytnie, KW MO w Olsztynie, AŚ w Olsztynie, 8 VIII 1984 zwolniony. W 1985 zwolniony z pracy. Wielokrotnie przesłuchiwany. 1983-1989 uczestnik Mszy za Ojczyznę. 1985-1991 malarz w Zakładzie Budowlano-Remontowym Kombinatu Rolnego Mazury w Kamionku.

W 1989 członek KO w Wielbarku, aktywny uczestnik kampanii wyborczej. W 1991 bezrobotny, następnie właściciel firmy budowlano- remontowej w Wielbarku, 1992-1994 palacz w Zakładzie Komunalnym w Wielbarku, 1995-1997 pracownik sezonowy zatrudniony dorywczo, 1997-1998 pracownik firmy budowlanej P.W. Remark, 1998-2001 ponownie pracownik sezonowy, 2001-2002 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym Rosand w Olsztynie, od 2002 w firmie Budoprzem.

Renata Gieszczyńska

Opcje strony

do góry