Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jakubczak Krzysztof

Krzysztof Jakubczak, ur. 11 XI 1963 w Dusznikach-Zdroju. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek fizyka (1987).

1982–1989 bard młodzieżowych i akademickich środowisk opozycyjnych Wrocławia i Dolnego Śląska, występował z recitalami w domach i klubach studenckich, duszpasterstwach akademickich i ludzi pracy, kościołach; uczestnik duszpasterstw akademickich we Wrocławiu: Maciejówka przy kościele św. Macieja, Dominik przy parafii św. Wojciecha i Most przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego, 1984–1989 współorganizator adaptacyjno-samokształceniowych obozów letnich dla studentów uczelni wrocławskich. 1982–1989 działacz NZS. 1982–1989 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i wzywany na rozmowy ostrzegawcze. 1982–1989 kolporter podziemnej prasy, m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Tygodnika Mazowsze”, „Przeglądu Myśli Niezależnej”, „Komunikatu. Organu Prasowego Zarządu Uniwersyteckiego NZS” (1987–1988 także autor tekstów), „Wiadomości Bieżących” oraz plakietek solidarnościowych, taśm magnetofonowych z wykładami z najnowszej historii Polski i niezależnymi piosenkami. I 1983–VII 1985 członek Senatu UWr, członek Klubu Senatorów Studenckich, II 1984 współinicjator działań zmierzających do powołania samorządu studenckiego. 7 III 1984 zatrzymany za kolportaż, postępowanie umorzono na mocy amnestii. 12 III 1988 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 1984–1985 członek Zarządu Uczelnianego Samorządu Studenckiego UWr. 1984–1990 wydawca śpiewników i kaset magnetofonowych z piosenkami patriotycznymi i muzyką niezależną (1986–1987 z Agencją Fonograficzną Akcent; 1987–1990 z Wrocławskim Wydawnictwem Muzycznym). V 1985 współorganizator studenckiej akcji protestacyjnej przeciwko nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. 29 V 1985 współorganizator wiecu studentów na UWr, zatrzymany, 30 VIII 1985 postępowanie umorzono. X 1986 współzałożyciel na UWr niezależnej grupy samorządowej Dwunastka, 1986–1987 inicjator i współorganizator wszystkich happeningów tejże, 1 VI 1987 współwydawca satyrycznej jednodniówki „Fredruś w Rektoracie”. 1986–1989 student informatyki na UWr. 1986–1989 współpracownik Międzyszkolnego Komitetu Oporu we Wrocławiu, współorganizator obozów samokształceniowych dla młodzieży wrocławskich szkół średnich. VI 1987–1989 współtwórca ruchu Pomarańczowa Alternatywa, współorganizator i uczestnik happeningów. X 1987 usunięty ze studiów doktoranckich na UWr. 6–7 V 1988 przew. Uczelnianego KS tamże podczas okupacyjnego strajku solidarnościowego ze spacyfikowaną HiL w Krakowie. IX 1988 nauczyciel fizyki w V LO we Wrocławiu, zwolniony z pracy 24–31 V 1989 konsultant KS podczas strajku okupacyjnego na UWr po odmowie rejestracji NZS; koncerty podczas strajku okupacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych i Akademii Rolniczej we Wrocławiu. VI 1989 organizator Wrocławskich Spotkań z Piosenką Niezależną. XI 1989 współorganizator Festiwalu Niezależnej Kultury Czeskiej i Słowackiej we Wrocławiu.

1990–1997 kierownik Klubu Związków Twórczych we Wrocławiu. 1998–2002 radny Rady Miejskiej Wrocławia z listy AWS. Od 1997 prezes Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Kulturalnych Nasze Miasto Wrocław, organizator festiwali i koncertów muzycznych we Wrocławiu. 1998–2002 dyr. Ośrodka Kultury i Sztuki tamże.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Wolności i Solidarności (2022).

28 IX 1987–4 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. II Sudeckiej Brygady WOP w ramach SOS krypt. Oaza.

 

Artur Adamski|Ewa Chabros

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry