Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jakson Waldemar

Waldemar Jakson, ur. 21 V 1956 w Świdniku. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek historia (1980).

1978-1980 współpracownik KSS KOR i ROPCiO: m.in. kolportaż i akcje ulotkowe na terenie Świdnika; w 1978 uczestnik akcji wzywającej do bojkotu wyborów do rad narodowych oraz w 1980 do Sejmu PRL. 1978-1988 współpracownik „Spotkań. Niezależnego pisma młodych katolików”: kolporter, 1979-1980 drukarz i introligator. 11 XI 1978 i 11 XI 1979 uczestnik manifestacji w Lublinie. W 1979 uczestnik akcji zbierania podpisów pod Petycją ws. wolnych wyborów. 1979-1980 uczestnik spotkań Duszpasterstwa Akademickiego u oo. Dominikanów w Lublinie. Od 1983 zatrudniony w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (od 1991 wicedyr.; od 1998 na bezpłatnym urlopie).

W VII 1980 w czasie strajków na Lubelszczyźnie członek grupy zorganizowanej przez Wojciecha Onyszkiewicza, zbierającej informacje o protestach w zakładach pracy (przekazywane do Radia Wolna Europa). W 1981 etatowy pracownik Biura Prasowego ZR Środkowo-Wschodniego w Lublinie. Od X 1981 w „S”; XI/XII 1981 przedstawiciel-obserwator z ramienia ZR „S” w czasie strajku studenckiego w Chatce Żaka UMCS.

12/13 XII 1981 dyżurny pracownik w siedzibie ZR w Lublinie, uczestnik blokady i biernego oporu w zabarykadowanym od środka budynku; zatrzymany, przewieziony do KM MO w Lublinie, następnie do ZK we Włodawie, od 14 XII 1981 formalnie internowany, od 23 IV 1982 w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, od VII 1982 w Kielcach-Piaskach, od VIII 1982 na przepustce, zwolniony 17 IX 1982. 1982-1983 bez zatrudnienia – korzystał z pomocy materialnej Kościoła i struktur podziemnych „S”. Od 1983 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. i ulotek, głównie na terenie Świdnika; współpracownik podziemnej „S” w WSK PZL w Świdniku (główny kontakt – Kazimierz Suseł) oraz UMCS Lublin (Radosław Drwal i Bogusława Kaczyńska). We IX 1985 rewizja w mieszkaniu.

W 1989 wolontariusz w Biurze Wyborczym KO Lubelszczyzny. 1989-1991 przewodniczący KZ „S” w WBP w Lublinie. 1989-1993 sekretarz Komisji Rewizyjnej ZR Środkowo-Wschodniego, delegat na II WZD. W 1990 członek Sztabu Wyborczego Lecha Wałęsy w tym regionie. 1990-1994 działacz PC: przewodniczący Koła w Świdniku, członek Zarządu Wojewódzkiego w Lublinie, przewodniczący KKR. 1994-2007 nauczyciel organizacji i zarządzania w Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej Filia w Lublinie. 1994-2002 radny Miasta Świdnik, 1994-1998 delegat do Lubelskiego Sejmiku Samorządowego, od 1998 burmistrz Świdnika. 1997-2001 członek Zarządu Wojewódzkiego RS AWS w Lublinie. Od 2006 w PiS. W 2007 uzyskał stopień Executive Master of Business Administration w Dublin City University.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1997), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2004), honorowym Krzyżem Świdnickiego Lipca (2005).

VII 1982 – XI 1985 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Lublinie w ramach KE krypt. Zorza.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry