Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jaksa Stanisław

Stanisław Jaksa, ur. 31 VII 1939 w Łodzi. Ukończył SP nr 143 tamże (1953).

11 IX 1952–7 IV 1956 lamelkarz w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Armii Ludowej Alba tamże, 1956–1958 pracownik prywatnego zakładu ślusarskiego tamże; 1958–1995 hydraulik, konserwator urządzeń dźwigowych w ZPB im. Armii Ludowej Alba tamże.

Od 16 X 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od 23 I 1981 KZ, od 15 VI 1981 członek Prezydium KZ, delegat do MKZ Ziemi Łódzkiej, od V 1981 delegat na WZD, od 1 VI 1981 członek ZR Ziemi Łódzkiej.

13 XII 1981 uczestnik (z Mirosławem Krysiakiem i Witoldem Amiłowskim) akcji ukrycia dokumentacji KZ „S” oraz sit poligraficznych. 14 XII 1981 współorganizator strajku w zakładzie pracy. XII 1981 współzałożyciel (m.in. z Wiesławem Dziubą, Tadeuszem Mikułą, W. Amiłowskim) grupy działaczy podziemnej „S” wydającej pismo „Wolna Solidarność” (I/II 1982–IX 1984), członek redakcji (spotkania w jego mieszkaniu), organizator przepisywania tekstów na matrycach białkowych, na pocz. organizator sprzętu (maszyny do pisania, ramki, wałki) i materiałów poligraficznych (papier, farba), drukarz (m.in. w mieszkaniach W. Dziuby, Zofii Szadowskiej i Haliny Ilkiewicz), w celu zwiększenia nakł. pisma organizator drukarni w prywatnym domku w Dąbrowie k. Pabianic, obsługiwanej przez przeszkolonych przez niego Jerzego Herbrycha i Wiktora Kubisiaka. 1982–1987 kolporter (we własnym mieszkaniu) „Wolnej Solidarności” oraz innych podziemnych pism, m.in.: łódzka „Solidarność Walcząca”, „Głos Łodzi”, „Kurs”, „c. d. n.”, książek, kalendarzy, proporczyków, znaczków poczty „S”, banknotów z nadrukowanymi tekstami o „S”, odbieranych i przekazywanych do struktur podziemnych w Łodzi (m.in. od Marka Czekalskiego, Stanisława Mecycha, Mariana Miszalskiego) i Pabianicach (Ewy Piekarek, Henryka Marczaka), „S” w kopalni w Rybniku i PKS w Częstochowie. 1982–1987 współpracownik struktur podziemnych w Łodzi i Pabianicach. 1982–1987 kilkakrotnie przesłuchiwany, 1983 i 1984 rewizje w mieszkaniu.

11 IX 1988 sygnatariusz oświadczenia o wznowieniu jawnej działalności Zarządu Regionalnego ZŁ „S”. 1989 przew. Komitetu Organizacyjnego, 14 X 1989–19 XI 1990 przew. KZ. 23 I 1990 z S. Mecychem przekazali Andrzejowi Słowikowi, przew. ZR, środki finansowe pozostałe z działalności grupy skupionej wokół „Wolnej Solidarności”.

1991–1992 w UD. Od 1995 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2018), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

Henryk Marczak

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry