Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jakubiak Piotr

Piotr Jakubiak, ur. 22 V 1944 w Kolonii Dub k. Zamościa. Ukończył Studium Nauczycielskie im. K.I. Gałczyńskiego w Szczecinie (1967), absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, kierunek filologia polska (1972), Uniwersytetu w Toronto, kierunek slawistyka (1989).

1967-1970 nauczyciel w SP w Potoczku k. Zamościa, 1970-1972 w SP w Chotowej k. Dębicy, 1972-1984 w Technikum Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Sandomierzu.

Od IX 1980 w „S”, organizator, przewodniczący Komitetu Założycielskiego Pracowników Oświaty i Wychowania w Sandomierzu, członek KZ w swojej szkole, w IV 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sandomierska, członek ZR, przewodniczący Sekcji OiW ZR, redaktor biuletynu Sekcji.

12 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 24 VI 1982 zwolniony. Po wyjściu przeniesiony na etat bibliotekarza w SP nr 2 w Sandomierzu, w IX 1983 wyrokiem Sądu Pracy przywrócony na stanowisko nauczyciela w TPOW. Kolporter wydawnictw podziemnych, m.in.: „Tygodnika Wojennego”, „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola”, „Tygodnika Mazowsze”, „Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»”; 18 IV 1984 aresztowany, 23 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii; 25 I 1985 decyzją Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Tarnobrzeskim objęty zakazem wykonywania zawodu (uchylony w I 1990).

Od V 1985 na emigracji w Kanadzie. Lektor jęz. polskiego na Uniwersytecie w Toronto, pracownik biblioteki uniwersyteckiej; założyciel szkół polskich w Toronto i Ottawie, organizator polskich drużyn harcerskich w Windsor (Ontario), członek Komendy Chorągwi Harcerzy w Toronto, od 1988 rozkazem Naczelnika ZHP w Londynie harcmistrz.

Autor książki ''The Polish Legions in the First World War 1914-1917'' (2002).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

W 1978 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Tarnobrzegu w ramach SOS krypt. Rajd.

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Sandomierz

Opcje strony

do góry