Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jakubiec Jacek

Jacek Jakubiec, ur. 26 III 1943 w Krościenku n. Dunajcem. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, kierunek architektura (1967).

1967-1969 pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Historii Architektury Polskiej PWr. W III 1968 uczestnik protestów we Wrocławiu; w IV 1968 współredaktor, drukarz i kolporter (z Jerzym Jerychem) ulotek; 24 VI 1969 zatrzymany, 26 VI 1969 aresztowany, 22 VIII 1969 śledztwo umorzono na mocy amnestii, 26 VIII 1969 zwolniony. W 1969 współzałożyciel niezależnej Rady Ogólnopolskiej Studentów Architektury ROSA. 1969 – III 1971 kierownik zespołu w Biurze Studiów i Projektów Komunikacji i Inżynierii Miejskiej we Wrocławiu, 1971-1982 zatrudniony w jednostkach planowania przestrzennego w Jeleniej Górze.

Od IX 1980 w „S” w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego tamże. W II 1981 współzałożyciel i członek Koła Polskiego Klubu Ekologicznego przy MKZ Województwa Jeleniogórskiego/ZR Jelenia Góra, autor i wydawca „Komunikatu” (biuletyn Koła PKE). W 1981 autor na tematy ekologiczne w oficjalnych „Nowinach Jeleniogórskich”.

W 1982 zbierał składki na pomoc dla internowanych i ich rodzin. Współautor (z Wojciechem Jastrzębskim, Edmundem Kiełtyką i Jerzym Modrzejewskim) i sygnatariusz jeleniogórskiego Listu otwartego do Sejmu PRL z 23 IV 1982 (tzw. List 44), w którym zaprotestowano przeciwko internowaniu działaczy „S” oraz wezwano władze do podjęcia rozmów z opozycją. 1982-1983 na urlopie bezpłatnym, następnie pracownik w zakładzie stolarskim. W 1982 uczestnik spotkań podziemnej Komisji Koordynacyjnej „S” Jelenia Góra i Tymczasowego Kierownictwa RKS „S” Jelenia Góra, 1983-1986 TZR, TKK Region Jelenia Góra; uczestnik (z obecną żoną Danutą Rybicką-Jakubiec) akcji ulotkowych i malowania na murach. Od 1982 kilkakrotnie zatrzymywany (m.in. w III i VI 1983) i przesłuchiwany, 17 III 1983 złożył doniesienie do prokuratury na zachowanie i metody stosowane przez funkcjonariusza SB podczas przesłuchania, postępowanie umorzono. 1982-1983 współzałożyciel (z Wojciechem Jankowskim i Władysławem Kumikiem), wydawca, autor, redaktor podziemnego pisma „Odroczenie”. 1983-1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze; kolporter pism podziemnych („Odroczenie”, „Gencjana”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Tygodnik Mazowsze”, „Replika”, „Jedność”) i in. wydawnictw. 1983-1985 specjalista ds. konserwacji obiektów zabytkowych w Przedsiębiorstwie Polonijno-Zagranicznym Arpex w Komorowie, 1985-1987 projektant w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Renopol w Legnicy. W 1986 reaktywował działalność Koła PKE w Jeleniej Górze oraz wydawanie „Komunikatu”, do 1988 sekretarz Koła oraz redaktor.

1988-1991 współzałożyciel, prezes, dyr. spółki Ośrodek Kultury Ekologicznej EKO w Jeleniej Górze, 1991-1992 pełnomocnik wojewody jeleniogórskiego – koordynator w Euroregionie Nysa, 1992-1996 dyr. biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa. 1990-2012 prezes Fundacji Kultury Ekologicznej, inicjator i realizator rewaloryzacji Dworu Czarne w Jeleniej Górze. 1993-1995 członek Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP.

Do 13 I 1970 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Inspirator; 27 VII – 30 XII 1982 przez Wydz. V KW MO w Jeleniej Górze w ramach SOS krypt. Odroczenie; 1986 – IV 1990 przez Wydz. III WUSW w Jeleniej Górze w ramach SOR krypt. Ośmiornica.

 

Michał Orlicz|Łukasz Sołtysik

Region Jelenia Góra, Jelenia Góra

Opcje strony

do góry