Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jakubiec Marek

Marek Jakubiec, ur. 1 VII 1947 we Wrocławiu. Ukończył Technikum Budowy Silników Lotniczych tamże (1967). Od 1967 student Politechniki Wrocławskiej.

W III 1968 uczestnik strajku okupacyjnego na PWr, relegowany ze studiów, zmuszony do odbycia zasadniczej służby wojskowej. 1971-1983 pracownik techniczny w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. 1977-1980 kolporter paryskiej „Kultury”, pism niezależnych: „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR, „Biuletyn Dolnośląski”.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący KZ w IIiTD PAN.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku tamże, członek KS, następnie do 1983 tajnej Tymczasowej KZ „S”. Do 1989 kolporter pism podziemnych (m.in. „KOS”, „Odrodzenie”, „Solidarność Walcząca”, „Tygodnik Mazowsze”, „Z Dnia na Dzień”) i in. wydawnictw we Wrocławiu, 1982-1984 do punktów kolportażu w Nysie, Otmuchowie i Jeleniej Górze. 28 II 1982, po rewizji w mieszkaniu zatrzymany i przesłuchiwany w KW MO we Wrocławiu, 2 III 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, zwolniony 28 VI 1982. Od 1982 współpracownik Solidarności Walczącej (m.in. transport materiałów, wynajem mieszkań). W 1983 zwolniony z pracy po weryfikacji kadr. 1984-1986 ślusarz-spawacz w Spółdzielni Inwalidów Odra tamże. 3 I 1984 aresztowany, przetrzymywany w AŚ we Wrocławiu, 29 V 1984 zwolniony, 28 VII 1984 Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna umorzył postępowanie na mocy amnestii; zwolniony z pracy. Od jesieni 1985 (z żoną Ewą Bartkowiak-Jakubiec) w kontakcie z Zofią Romaszewską, 1986-1989 uczestnik comiesięcznych krajowych spotkań działaczy Komisji Interwencji i Praworządności w parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej (ks. Leon Kantorski). 1987-1989 technolog w Instytucie Ochrony Środowiska Oddział we Wrocławiu. 1987-1989 rzecznik KIiP „S” Regionu Dolny Śląsk. 1982-1989 działacz Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu. Kilkanaście razy zatrzymywany na 48 godz., kilkakrotnie pobity.

W 1989 członek Wrocławskiego KO „S”, uczestnik kampanii wyborczej KO „S”. 1989-1991 szef Regionalnego Biura Interwencji Kancelarii Senatu PRL/RP we Wrocławiu, 1991-2004 szef działu kolportażu redakcji „Słowa Polskiego”, 1998-2004 w „S” tamże. 2004-2008 starszy specjalista ds. technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym we Wrocławiu; od 2008 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Więźnia Politycznego (1995), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Marcin Lis

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry