Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jakubiec Zbigniew

Zbigniew Jakubiec, ur. 28 X 1941 w Tarnobrzegu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Nauk Przyrodniczych (1964), w 1987 doktorat, w 2003 habilitacja.

1964-1965 pracownik Leśnego Zakładu Doświadczalnego Akademii Rolniczej w Poznaniu z siedzibą w Siemianowicach, 1965-1972 Instytutu Zoologii i Muzeum Przyrodniczego UWr, od 1972 Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Stacja we Wrocławiu/Dolnośląska. Od 1970 członek Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. W III 1968 uczestnik strajku na UWr i demonstracji we Wrocławiu.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator w Oddziale PAN; członek KZ, od 1981 wiceprzewodniczący. We IX 1980 doradca załóg pracowniczych przy zakładaniu NSZZ jako członek tzw. grupy prelegentów (kierowanej przez Barbarę Labudę), następnie w ramach Biura Interwencyjnego MKZ/ZR Dolny Śląsk. W X 1981 autor w „Tygodniku Solidarność”, uczestnik prac Ogólnopolskiego Komitetu Porozumiewawczego Nauki.

14 XII 1981 uczestnik wiecu na Politechnice Wrocławskiej. 1982-1989 współpracownik Solidarności Walczącej, m.in. udostępniał mieszkanie na emisje Radia SW oraz druk; kolporter pism podziemnych (m.in. „Solidarność Walcząca”, „Z Dnia na Dzień”, „Wiadomości Bieżące”, „Samarytanka”, „Janosik”, „Tygodnik Mazowsze”, „Replika”, „Niepodległość”, „Ogniwo”). Od 1982 działacz Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu: współorganizator pomocy dla internowanych i ich rodzin, prowadził kartotekę poszkodowanych, pośredniczył w przekazywaniu darów z zagranicy (także pieniędzy i materiałów poligraficznych).

W 1989 członek Komitetu Organizacyjnego „S” przy wrocławskim Oddziale PAN, 1989-2006 członek KZ przy PAN w Krakowie; 1989-1996 i 1999-2007 przewodniczący AKCh. W 1990 współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody Pro Natura, w 1993 prezes. Od 2006 wykładowca na Wydz. Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego; od 2010 na emeryturze.

Autor ponad 150 publikacji naukowych, w tym m.in. ''Niedźwiedź brunatny ursus arctos polskiej części Karpat'' (2001).

Marcin Lis

Opcje strony

do góry