Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jakubowska Aleksandra

Aleksandra Jakubowska, ur. 5 VIII 1927 w Asunción w Paragwaju. zm. 6 III 2000 w Szczecinie. Ukończyła gimnazjum na tajnych kompletach w czasie okupacji.

Do 1965 gospodyni domowa, matka siedmiorga dzieci; 1966-1983 zatrudniona w magazynie wydawnictw pozaprasowych RSW Prasa-Książka-Ruch w Szczecinie.

Od IX 1980 w „S”; od X 1980 delegat związkowy „S” w RSW; członek Rady Pracowniczej.

Po 13 XII 1981 działaczka opozycji, współorganizatorka akcji zbierania składek na pomoc dla potrzebujących (m.in. dla rodziny internowanego Franciszka Skwierczyńskiego), kolportażu wydawnictw podziemnych (po kilkaset i kilka tys. egzemplarzy), m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Woli”, „Z podziemia”, „Tygodnika Wojennego”, „Ogniwa”, „Od Dołu”, „Biuletynu Informacyjnego”, „Obrazu”, „Feniksa”; kolporterka oświadczeń RKS z 30 VII 1983. 14 I 1984 aresztowana po kilkakrotnych rewizjach, poddana prowokacji o niedoborze towaru w magazynie RSW z zawiadomieniem o przestępstwie do Prokuratury Wojewódzkiej, 22 II 1984 aresztowana, osadzona w AŚ przy ZK w Szczecinie i Kamieniu Pomorskim, zwolniona 13 V 1984; dyscyplinarnie zwolniona z pracy; 5 VIII 1984 Sąd Rejonowy w Szczecinie umorzył postępowanie na mocy amnestii z VII 1984.

7 X 1983 – 16 VIII 1984 rozpracowywana przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Ekspedycja.

 

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony

do góry