Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jakubowski Edward

Edward Jakubowski, ur. 10 XII 1930 w Haliczu (obecnie Ukraina). Absolwent Studium Nauczycielskiego we Wrocławiu (1969). 1946-1960 zastępowy i instruktor ZHP. 1948-1951 ślusarz w Dolnośląskich Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych Dolmel we Wrocławiu, 1952-1966 instruktor i nauczyciel w Technikum Budowy Silników we Wrocławiu, 1966-1967 kierownik techniczny w Wojewódzkiej Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Trzebnicy, 1967-1984 nauczyciel w Zasadniczej Szkole Zawodowej Przyzakładowej Pafawag/od 1982 Zespole Szkół Zawodowych w Trzebnicy. 1960-1981 (z przerwami) w PZPR. 1952-1980 członek ZNP.

Od IX 1980 w „S”, założyciel i przewodniczący Koła „S” w ZSZP Pafawag; 1980-1981 przedstawiciel i łącznik trzebnickich oświatowych struktur „S” z MKZ we Wrocławiu/ZR Dolny Śląsk oraz „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Dolny Śląsk (przywoził do Trzebnicy materiały związkowe i prasę niezależną, m.in. „Solidarność Dolnośląska”, „Solidarność Pafawag”, „Tygodnik Solidarność”, „Pod Pręgierzem Opinii Publicznej”). X 1980 – II 1981 organizator i przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Trzebnicy i okolicy, od II 1981 zastępca przewodniczącego Komisji Międzyszkolnej „S” w Trzebnicy. X 1980 – III/IV 1981 współtwórca i działacz (ze Stanisławem Kanią i Czesławem Czternastkiem) Biura Interwencyjnego „S” i Komisji Interwencyjnej tamże. IV-XII 1981 przedstawiciel nauczycieli w MKK „S” tamże.

1982-1989 kolporter prasy podziemnej w Trzebnicy i okolicy (m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”). 1983-1989 uczestnik tajnych spotkań działaczy „S” POiW we Wrocławiu. Od 1984 na emeryturze (w następnych latach pracował na niepełnym etacie szkołach w Trzebnicy i okolicy). 1982-1989 wytwórca, drukarz ze S. Kanią we współpracy z Marianem Dudziakiem (pracownik drukarni w Trzebnicy, przekazywał papier i farbę) i Bożeną Kościuk (przepisywała na matryce, kopistka) ulotek i plakatów oraz przedruków artykułów i informacji z wrocławskich pism podziemnych.

1988-1996 członek Koła „S” w SP nr 3 w Trzebnicy i SP w Ujeźdźcu Wielkim. IV 1989 – 1991 współorganizator, kolejno sekretarz, skarbnik, wiceprzewodniczący KO „S” w Trzebnicy. 1990-2003 ławnik w Sądzie Rejonowym tamże. Od 1996 członek Klubu Emerytów i Rencistów „S” w Trzebnicy.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1976), medalem Niezłomni (2011).

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Trzebnica

Opcje strony

do góry