Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jakubowski Jacek

Jacek Jakubowski, ur. 9 VIII 1960 w Kaliszu. Ukończył Technikum Mechaniczne tamże (1981).

1981-1982 pracownik Fabryki Wyrobów Ażurowych Haft w Kaliszu.

Od III 1981 wiceprzewodniczący Koła Związku Młodzieży Demokratycznej w Kaliszu, 14 V 1981 na I Okręgowym Zjeździe wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Okręgowej ZMD w Kaliszu. Od 1981 w „S”.

13 XII 1981 w gablocie ZR wywiesił Apel do członków ZMD z prośbą o kontakt z Zarządem ZMD. Po 13 XII 1981 współpracownik tajnego Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Regionu Wielkopolska Południowa, kolporter prasy podziemnej. 14 XII 1981 uczestnik kilkugodzinnego przestoju w FWA Haft. 1982-1984 zasadnicza służba wojskowa. Od XII 1984 członek zaprzysiężony Solidarności Walczącej, współorganizator grupy SW w Kaliszu (z Mariuszem Harendarzem i Jerzym Kozłowskim); organizator druku, drukarz we własnym mieszkaniu pisma „Solidarność Walcząca” i ulotek; współorganizator kolportażu prasy podziemnej z Poznania, m.in. wydawnictw SW i „Obserwatora Wielkopolskiego” (we współpracy z Maciejem Frankiewiczem) oraz Wrocławia, m.in. „Tygodnika Solidarność”, „Z Dnia na Dzień”, „Tygodnika Mazowsze”, oraz lokalnej „Naszej Solidarności” (we współpracy na terenie Kalisza m.in. z Antonim i Jerzym Pietkiewiczami, Marią Kowalewską, Małgorzatą Piotrowską i Andrzejem Furmagą). 26 IV 1985 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Kaliszu, skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu na 1 rok więzienia, osadzony w ZK w Kaliszu, po apelacji i zawieszeniu wyroku przez Sąd Okręgowy w Kaliszu zwolniony 13 X 1985. 1984-1988 współorganizator patriotycznych mszy św. w kościele oo. Jezuitów w Kaliszu. W 1985 pracownik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego tamże, w 1986 prywatnej firmy budowlanej, 1986-1987 Państwowego Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Lądek-Długopole, 1987-1989 prywatnego zakładu ślusarskiego, od 1989 kontroler, tokarz, kierownik w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych.

Od X 1989 przewodniczący KZ „S” w PUK; 1990-1992 przewodniczący MKK w Kaliszu, od 1990 delegat na kolejne WZD Regionu Wielkopolska Płd., 1992-2007 wiceprzewodniczący ZR, 1992-2001 delegat na kolejne KZD. Od 1989 członek KO „S” tamże, w 1990 pracował w Biurze Wyborczym „S” podczas wyborów samorządowych tamże. W VII 1990 członek Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Byłych Funkcjonariuszy SB tamże.

I-X 1985 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Kaliszu w ramach SOR krypt. Waleczni; do 11 XII 1986 przez Wydz. III WUSW w Kaliszu w ramach KE krypt. Rudy.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry