Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jakubowski Tadeusz

Tadeusz Jakubowski, ur. 11 I 1947 w Karnkowie k. Grodkowa. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny (1970), w 1975 doktorat.

1973-1991 pracownik naukowy UWr; 1987-2006 projektant systemów informatycznych w firmach Winuel, Pozyton, Mikronika. W III 1968 uczestnik strajku okupacyjnego na UWr. 1977-1980 współpracownik, kolporter wydawnictw KOR, następnie KSS KOR; w VI 1977 sygnatariusz petycji wrocławskich naukowców w obronie aresztowanych członków i współpracowników KOR. 1978-1980 współpracownik ROPCiO. W III 1980 kolporter materiałów niezależnych, uczestnik akcji bojkotu wyborów do Sejmu PRL.

Od IX 1980 w „S”, członek i rzecznik Prezydium Komitetu Założycielskiego, od II 1981 wiceprzewodniczący KZ na UWr; redaktor pisma „Komunikat KZ NSZZ przy Uniwersytecie Wrocławskim”.

13 XII 1981 uczestnik strajku, organizator i tajny przewodniczący KS na UWr; następnie w ukryciu do 25 IX 1982. Od I 1982 bliski współpracownik, nast, członek RKS, współorganizator i prowadzący Sekretariat RKS, opracował urządzenie szyfrujące i szyfry do kontaktów na szczeblu krajowym oraz pomiędzy ważnymi komórkami lokalnymi; po odejściu grupy Kornela Morawieckiego organizator nowych struktur RKS i kontaktów z wiodącymi zakładami pracy we Wrocławiu; od VII 1982 szef i organizator Radia „S” we Wrocławiu, do XI 1982 organizator emisji 7 audycji. 31 VIII 1982 współorganizator manifestacji we Wrocławiu. Autor w podziemnym piśmie „Z Dnia na Dzień”. Po ujawnieniu się powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym, gdzie się nie stawił (dzięki pomocy znajomego lekarza hospitalizowany XI 1982 – I 1983), już podczas pobytu w szpitalu współpracownik nowego szefa Radia „S” Tadeusza Kozara. Doradca i bliski współpracownik przewodniczącego RKS Władysława Frasyniuka. Wielokrotnie zatrzymywany, szykanowany.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”. 1989-1992 współzałożyciel, następnie prezes ZChN we Wrocławiu, członek Zarządu Krajowego ZChN; 1992-1993 inicjator tamże Ruchu Chrześcijańsko-Narodowego Akcja Polska Antoniego Macierewicza, prezes Zarządu Wojewódzkiego, członek Zarządu Krajowego; od 1995 członek Akcji Katolickiej. 1991-1993 st. wykładowca w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej; od 2006 pracownik naukowy, dziekan w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej.

Odznaczony Medalem Jana Pawła II oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

21 VI 1977 – 12 XII 1978 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Mąciciele, 1 VIII 1983 – 4 X 1984 przez Wydz. V WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Wiktoria.

Maciej Olejniczak

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry