Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jakuszewska Anna

Anna Jakuszewska, ur. 26 IX 1933 w Wołożynie k. Nowogródka. Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi (1957).

1957-1972 lekarz w Szpitalu im. Wolffa w Łodzi; 1972-1974 w Poradni Przyzakładowej Stomilu; 1974-1982 kierownik Poradni „K” w Przyzakładowej Poradni Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. J. Marchlewskiego. 1971 uczestniczka protestu łódzkich włókniarek w związku z podwyżką cen żywności w grudniu 1970. Od lat 70. w kontakcie ze środowiskami opozycyjnymi, współpracowniczka ROPCiO i KPN w zakresie opracowywania projektów ochrony zdrowia, kolporterka niezależnych wydawnictw.

Od IX 1980 w „S”, przewodnicząca Komitetu Założycielskiego Komitetu Ochrony Zdrowia „S” Łódź-Bałuty, w V/VI delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, członek ZR, sygnatariuszka z ramienia „S” porozumienia wszystkich związków zawodowych z władzami zawartego w Komitecie Łódzkim PZPR.

13 XII 1981 zatrzymana w siedzibie ZR, przewieziona do KW MO w Łodzi, następnie do ZK w Łęczycy i ponownie do KW MO, zwolniona. W latach 80. współpracowniczka Międzyzakładowego Komitetu „S”, współorganizatorka lokali konspiracyjnych, zaangażowana w druk i kolportaż podziemnego pisma „CDN”; współorganizatorka pomocy medycznej i materialnej w Ośrodku Pomocy Uwięzionym, Internowanym i ich Rodzinom; w 1982 współorganizatorka manifestacji z okazji święta Konstytucji 3 Maja; wielokrotnie zatrzymywana na 48 godz. 1982-1984 zatrudniona w Poradni Medycyny Pracy. Organizatorka samopomocy środowiskowej. Od 1984 na emeryturze.

Opcje strony

do góry