Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jałowiecki Stanisław

Stanisław Jałowiecki, ur. 26 XII 1946 w Tanvaldzie (obecnie Czechy). Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek socjologia (1970), doktorat (1975).

1970–1975 pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1975–1981 pracownik naukowy Instytutu Śląskiego w Opolu.

Od IX 1980 w „S”; przew. KZ; XI 1980 – VIII 1981 redaktor niezależnej „Solidarności Opolszczyzny”. IV 1981 kandydat „S” na stanowisko wojewody opolskiego. V i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Śląsk Opolski, przew. ZR; IX/X delegat na I KZD, członek KK.

13 XII 1981 – V 1982 w ukryciu, poszukiwany listem gończym, zwolniony z pracy. Współorganizator i przywódca podziemnej „S” na Opolszczyźnie: redaktor podziemnych pism „Solidarność Walcząca” wydanej (z Tadeuszem i Adamem Jocherami) w Głogówku i „Sygnały Wojenne” (m.in. z Janem Całką, Bronisławem Palikiem, Wojciechem Radomskim) w Opolu; w III 1982 współzałożyciel (z J. Całką, Józefem Oleksym, B. Palikiem i W. Radomskim) Regionalnej Rady Koordynacyjnej Śląska Opolskiego. 14 V 1982 zatrzymany, 16 V aresztowany, osadzony w areszcie KW MO i AŚ w Opolu, 29 XII zwolniony, 21 I 1983 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Opolu na 10 mies. pozbawienia wolności, 28 VII zwolniony na mocy amnestii. W 1983 st. asystent muzealny w Muzeum Martyrologii i Walk Jeńców Wojennych w Łambinowicach. W IV 1983 ponownie zatrzymany. 1983–1985 na emigracji w USA, współpracownik RWE; 1985–1994 dziennikarz RWE w Monachium, 1986–1988 wicedyr.

1994–1997 dziennikarz w Warszawie Radio Free Europe Incorporated. 1997–1998 pracownik naukowy Państwowego Instytutu Naukowego-Instytut Śląski w Opolu. 1998–2002 w AWS, 1998–2002 radnt Sejmiku Województwa Opolskiego z listy AWS, marszałek. 2000–2011 pracownik naukowy (w różnych okresach): Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, PIN-IŚl, Instytutu Filozofii i Socjologii/Instytutu Socjologii Uniwersytetu Opolskiego. 2004–2007 w PO, 2004–2009 poseł do Parlamentu Europejskiego z listy PO. Od VI 2011 na emeryturze.

Autor 7 książek m.in. Przejście na emeryturę jako proces zmian aktywności społecznej (1973), Struktura systemu wartości. Studium zróżnicowań generacyjnych (1978), Decyzje i wartości (2003), ok. 70 artykułów naukowych oraz autogiografii Tu i tam - tam i tu (2020).

1975–1981 zarejestrowany jako konsultant przez Wydz. III KW MO w Katowicach (sporządził jedną opinię dot. ulotek w 1975). 1975–1978 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Prowokatorzy; 1981–1983 przez Wydz. III KW MO w Opolu w ramach SOR krypt. Gracz; 1983–1984 przez Wydz. V WUSW w ramach KE krypt. Socjolog; 1985 – I 1990 przez Wydz. II WUSW w ramach KE krypt. Wojewoda.

Zbigniew Bereszyński

Opcje strony

do góry