Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jamiołkowski Bogdan

Bogdan Jamiołkowski, ur. 1 I 1950 w Chmielewie k. Ostrowi Mazowieckiej. Ukończył Średnie Studium Zawodowe Ogólnotechniczne tamże (1977).

1970–1972 zasadnicza służba wojskowa, XII 1970 po masakrze robotników na Wybrzeżu pełnił służbę w pobliżu bramy nr 3 Stoczni Gdańskiej im. Lenina, po rozmowie z napotkanym przyjacielem, podejrzewany o spisek, kilkakrotnie przesłuchiwany. Wobec dowództwa zadeklarował, iż nie wykona rozkazu strzelania do robotników.

1965–1973 spawacz w Stoczni Gdańskiej, 1973–1993 w Zakładzie Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD w Ostrowi Mazowieckiej.

Od 1980 w „S”, 1980–1981 członek Komisji Zakładowej w ZURAD, 25 VI–13 XII 1981 członek Prezydium Zarządu Oddziału Miejskiego NSZZ „S” w Ostrowi Mazowieckiej, przew. Sekcji Wyżywienia, Handlu i Kontroli Społecznej. 1981 uczestnik pogotowia strajkowego i rozmów z wojewodą ostrołęckim w zw. z negocjacjami KZ z terenu oddziału ws. wł?czenia cz?onk?w ączenia członków „S” do komisji społecznych (sekcji 1. wyżywienia, handlu i kontroli społecznej; 2. bhp, ochrony środowiska pracy oraz kultury i sportu; 3. mieszkaniowo-inwestycyjnej; 4. ds. rolników indywidualnych i rzemiosła; 5. interwencji; 6. informacji i propagandy).

13 XII 1981–1989 organizator i szef TKZ w ZURAD oraz I/II 1982–1989 uczestnik i współorganizator tajnej działalności Oddziału Miejskiego (z Adamem Rukatem, Mirosławem Lipskim, Henrykiem Stelmaszczykiem, Józefem Wysokim, Zbigniewem Przygodą).

1982–1989 uczestnik, współorganizator druku m.in. ulotek i kazań ks. Franciszka Blachnickiego (techniką sitodruku u Tadeusza Kubata w Ostrowi Mazowieckiej; nast. powielacza w wikariacie przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny tamże), 1982–1989 współorganizator i uczestnik akcji ulotkowych w miejscowych zakładach we współpracy m.in. z A. Rukatem, M. Lipskim, J. Wysokim, Z. Przygodą. 1982–1989 kolporter ulotek i prasy podziemnej we współpracy z ostrołęckimi działaczami, gł. Januszem Domańskim, Andrzejem Bednarczykiem oraz Grzegorzem Kutermankiewiczem, 1987–1989 kilkakrotnie pośrednik w kolportażu prasy z Gdańska. XII 1981–1989 kolporter prasy podziemnej z Warszawy, Gdańska, Ostrołęki. 1986–1987 organizator kryjówek na potrzeby druku i kolportażu.

Po 13 XII 1981 utrzymywał kontakt z miejscowymi kapelanami „S”: ks. Stanisławem Gadomskim, ks. Tadeuszem Antonowiczem. 1983 współorganizator i uczestnik pielgrzymki ludzi pracy do Częstochowy. 1984–1989 współorganizator i uczestnik mszy patriotycznych w kościele WNMP w Ostrowi Mazowieckiej, duszpasterstwa świata pracy tamże, wyjazdów na msze za Ojczyznę do kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie, 1987 wyjazdu działaczy „S” na mszę św. do Gdańska z okazji wizyty Jana Pawła II w Polsce.

1988 do rozwiązania Rady Pracowniczej organizator oraz członek Rady Pracowniczej w ZURADZIE. 1989–1993 przew. KZ „S”, wiceprzew. Zarządu Oddziału Miejskiego. Od 1993 na rencie chorobowej, praca w rolnictwie, od 2010 na emeryturze. Od 2011 członek PiS.

Wyróżniony Medalem 25-lecia NSZZ Solidarność (2005), odznaką Działacza Opozycji Antykomunistycznej lub Osoby Represjonowanej z Powodów Politycznych (2018).

1981–1989 wielokrotnie poddawany przesłuchaniom, rewizjom w domu oraz w miejscu pracy. 1984–1985 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Ostrołęce w ramach SOR krypt. Skryci; 1987–1989 rozpracowywany przez RUSW w Ostrowi Maz. w ramach KE/SOS krypt. Ślusarz, SOR krypt. Gniewni.

Tadeusz Ruzikowski

Opcje strony

do góry