Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jamiołkowski Jerzy Antoni

Jerzy Antoni Jamiołkowski, ur. 10 III 1947 w Białymstoku. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, Wydz. Polityki Społecznej (1969).

Członek ZMS, ZSMP, PZPR. W III 1968 uczestnik wieców studenckich na SGPiS. 1970-1972 z-ca kierownika Działu Planowania Białostockich Zakładów Przemysłu Bawełnianego Fasty, 1972-1976 dziennikarz „Gazety Białostockiej” (od 1975 „Gazeta Współczesna”), 1976-1982 sekretarz redakcji gazety zakładowej „Fasty”. 20 IX – 15 X 1980 sekretarz Rady Robotniczej (organ samorządu robotniczego) w Fastach.

Od X 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Oddziałowej Działu Administracji w Fastach, od 4 XII 1980 przewodniczący KZ, XI 1980 – I 1981 członek MKZ Regionu Białystok, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Białystok. Redaktor i autor w „Biuletynie Informacyjnym Zarządu Regionu Białystok NSZZ «Solidarność»”. Od IX 1981 współorganizator struktur regionalnych PPP.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Białymstoku, następnie w Suwałkach, zwolniony 2 III 1982. 1982-1990 z-ca kierownika Działu Planowania BZPB Fasty. 1982-1988 członek podziemnej KZ „S” w Fastach (z Szymonem Bielskim, Henrykiem Koczotem, Cezarym Nowakowskim, Romualdem Rozwadowskim, Grażyną Rynkiewicz, Jerzym Wysockim), autor, redaktor, drukarz, kolporter podziemnego pisma zakładowego „Wątek”. Uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy BZPB Fasty (z Agatą Dołęgowską, Piotrem Krukiem, Marią Mierzwińską, Witoldem Mierzwińskim, Wacławą Rogowską, Ireneuszem Szczytką), od 1984 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Kazimierza w Białymstoku (z Marianem Leszczyńskim, ks. Wojciechem Pełkowskim, Henrykiem Zdzienickim). 1983-1989 członek KIK, współorganizator Diecezjalnych Dni Kultury Chrześcijańskiej w Białymstoku, pielgrzymek, Mszy za Ojczyznę w parafii św. Kazimierza, kolonii dla dzieci osób uwięzionych, zbiórek pieniędzy i żywności dla rodzin represjonowanych; zbierał składki na działalność związkową. W X 1988 członek Komitetu Założycielskiego, od IV 1989 KZ „S” w Fastach.

1989-1990 członek KO Ziemi Białostockiej, 1990-1994 radny Miasta Białystok z listy KO ZB. 1997-1998 kierownik Działu Marketingu Białostockich Zakładów Pasmanteryjnych Pasmanta, 1999-2001 bezrobotny, 2002-2008 pracownik Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Od 1989 w PPS: do 1991 przewodniczący Rady Okręgowej w Białymstoku; od 1992 w Solidarności Pracy: przewodniczący RO; 1993-2006 w UP: przewodniczący RO. 1998-2002 radny Miasta Białystok z listy komitetu Lewica Razem, 2002-2006 z listy SLD-UP. Od 2008 na emeryturze.

W 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Białymstoku w ramach SOS krypt. Oficyna/Uchwała/Akcja; 1982-1987 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Białymstoku w ramach KE krypt. Redaktor; 1982-1985 przez Wydz. V WUSW w Białymstoku w ramach SOR krypt. Pajęczyna; 1985-1988 w ramach KE krypt. Gracz; 1988-1989 w ramach SOR krypt. Komitet.

 

Tomasz Danilecki

Białystok, Region Białystok

Opcje strony

do góry