Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jamrozik Wojciech

Wojciech Jamrozik, ur. 22 VIII 1948 w Krakowie. Ukończył Technikum Chemiczne w Krakowie (1969).

1969-1971 zasadnicza służba wojskowa; 1971-1972 pracownik Zakładu Produkcji Filmów Telewizyjnych Oddział w Krakowie, następnie TVP Kraków, 1972-1974 Spółdzielni Pracy Chemików w Gdańsku, 1974-1982 Rafinerii Nafty Gdańsk w Budowie (od 1976 Gdańskie Zakłady Rafineryjne).

W VIII 1980 uczestnik strajku w Rafinerii, przewodniczący zakładowego KS, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w Rafinerii, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego.

13-19 XII 1981 współorganizator strajku, przewodniczący KS w Rafinerii, 23 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Gdańsku, 13 I 1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni na 5 lat więzienia, osadzony w AŚ w Gdyni, Gdańsku, następnie w ZK w Koronowie i Potulicach, 21 XII 1982 – 21 IV 1983 przerwa w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia syna i własny (zapalenie opon mózgowych), zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa z 14 IV 1983; 15 II 1982 zwolniony z pracy. VI-X 1983 zatrudniony w Gdańskich Zakładach Chemii Gospodarczej Pollena, od VIII 1983 w Instytucie Tworzyw i Farb Zakładów Graficznych w Gdańsku, od IX 1986 w Firmie Budowlanej ATA Morkowski.

Od X 1987 na emigracji w USA; mieszka w Nowym Jorku.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry