Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jamróz Marian

Marian Jamróz, ur. 2 II 1955 w Oleśnicy. Ukończył Technikum Mechaniczne tamże (1975).

1975-1978 zatrudniony w WSS Społem w Oleśnicy, 1978-1979 w Zakładach Remontowo-Montażowych Przemysłu Metali Nieżelaznych Montomet w Piekarach Śl. Filia we Wrocławiu, 1980-1982 w zakładach Montomet w Piekarach Śl.

Od IX 1980 w „S”, inicjator (z Ryszardem Szlengą), przewodniczący Komitetu Założycielskiego, od I 1981 KZ; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

14-16 XII 1981 współorganizator strajku w Montomecie, przewodniczący KS; 16 XII 1981 po odwołaniu strajku (pod wpływem informacji o zbrodni w KWK Wujek) zatrzymany na terenie zakładu, aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Zabrzu, 8 I 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach na 4 lata więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Raciborzu: za bunt więźniów ukarany karą tzw. twardego łoża, od VI 1982 w ZK w Strzelcach Opolskich (15-31 VIII 1982 uczestnik głodówki), następnie we Wrocławiu i Kłodzku, zwolniony warunkowo 28 III 1983 na mocy aktu łaski Rady Państwa, pozostawał pod dozorem KM MO w Piekarach Śl.; zwolniony z pracy, wspomagany finansowo m.in. przez kościelne komisje charytatywne.

Od I 1984 na emigracji w Szwecji, po kursach nauki języka i zawodu od 1985 programista maszyn w zakładach TOOL AB w Halmstad. 1985-1990 członek Klubu Solidarności tamże, uczestnik akcji pomocy dla rodaków w kraju; 1985-1988 uczestnik demonstracji przed Konsulatem PRL w Malmö.

1983-1984 rozpracowywany przez p. V-1 MUSW w Piekarach Śl. w ramach KE krypt. Mechanik.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry