Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Janas Tadeusz

Tadeusz Janas, ur. 17 III 1947 w Żaglinach k. Zduńskiej Woli, zm. 8 I 2012 w Chorzowie. Ukończył Średnie Studium Zawodowe w Tychach (1979).

1964-1967 pracownik Fabryki Krosien Bawełnianych w Zduńskiej Woli, 1967-1969 zasadnicza służba wojskowa, 1969-1971 pracownik Huty Kościuszko w Chorzowie, 1971-1984 Zakładów Mechanizacji Budownictwa ZREMB w Tychach. 1979-1980 wiceprzewodniczący Rady Pracowniczej w ZREMB-ie.

Od IX 1980 w „S”, kolporter wydawnictw niezależnych.

14-17 XII 1981 uczestnik strajku w tyskim ZREMB-ie, 17 XII 1981 zatrzymany na terenie zakładu, przesłuchiwany w KM MO w Tychach. 1982-1989 udostępniał mieszkanie na skrzynkę kolportażową „Tygodnika Mazowsze” i lokalnej prasy podziemnej; drukarz, współorganizator druku i kolportażu pism podziemnych „S” i KPN, ulotek i druków okolicznościowych; współorganizator i uczestnik manifestacji rocznicowych 3 V i 11 XI w Tychach, Jastrzębiu-Zdroju, Bielsku-Białej i Katowicach. Zatrzymywany prewencyjnie na 48 godz. przed patriotycznymi świętami i rocznicami; 25 XI 1983 aresztowany, przetrzymywany w RUSW w Tychach, WUSW w Katowicach, AŚ w Katowicach i Mysłowicach, zwolniony 26 VII 1984 na mocy amnestii; zwolniony z pracy, 1984-1991 zatrudniony w Budowlano-Przemysłowej Spółdzielni Pracy w Tychach. 1984-1988 współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele Marii Magdaleny tamże. 1988-1989 członek Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „S” w Tychach. Od VIII 1987 członek KPN, w 1988 współzałożyciel Grupy Działania KPN Tychy.

1989-1991 współzałożyciel „S” w BP SP, następnie przewodniczący KZ, w II 1990 delegat na III WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W 1989, 2000 i 2007 uczestnik Kongresów KPN. 1990-1994 radny Miasta Tychy z listy KPN. Od 1989 członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Górników KWK Wujek Wujek "Wujek", pismo wydawane od jesieni 1982 – I 1986 w Katowicach przez Młodzieżowy Komitet Oporu Społecznego przy KWK Wujek zrzeszony w sieci KOS. Poległych 16 grudnia 1981, od 1993 Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego. Od 1991 właściciel firmy remontowo-budowlanej.

Anna Niezgoda

Opcje strony

do góry