Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Janeczko Maria

Maria Janeczko (z d. Sienniak), ur. 30 XI 1951 w Opatowie. Ukończyła LO tamże (1969), następnie Pomaturalne Studium Ekonomiczne w Kielcach (1973, tryb zaoczny).

1970-1991 pracownik Dziewiarskiej Spółdzielni Pracy Modilana w Opatowie.

Od XI 1980 w „S”, założycielka „S” w Modilanie, przewodnicząca KZ, w IV 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sandomierska; w X, XI 1981 zastraszana w obecności kierownictwa zakładu.

13 XII 1981 zatrzymana, przewieziona do KM MO w Opatowie (w tym samym czasie rewizja w mieszkaniu, zabrano maszynę do pisania), odmówiła podpisania tzw. lojalki, zamiast tego napisała oświadczenie, że będzie wypełniała wszystkie postanowienia KK „S”, przewieziona do aresztu KM MO w Sandomierzu, po 2 godz. do Tarnobrzega, przed północą (wraz z Marią Rehorowską) do AŚ w Nisku, 13 I 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Gołdapi, 29 IV 1982 zwolniona; ponownie zatrudniona w Modilanie. W V, VIII 1982 wzywana na KM MO na rozmowy ostrzegawcze, 1983-1986 wielokrotnie wzywana do RUSW w Opatowie, nie stawiała się. Po powrocie „S” do zakładu pracy ponownie w związku.

Od 1991 pracownik Urzędu Skarbowego w Opatowie.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2016). 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Opatów

Opcje strony

do góry