Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jandziszak Tadeusz

Tadeusz Jandziszak, ur. 18 IX 1942 w Laszkach Murowanych k. Chyrowa (obecnie Ukraina), zm. 29 VIII 2000 we Wrocławiu. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek filologia polska (1965).

Do 6 X 1978 członek Stowarzyszenia Pax, redaktor, dziennikarz pism Pax: „Biuletynu Informacyjnego” (Wrocław), „Życia i Myśli”; członek skupionej wokół Romualda Szeremietiewa grupy młodych w Pax, opozycyjnej wobec linii Bolesława Piaseckiego; usunięty z Pax. 1979-1980 uczestnik spotkań wrocławskiej opozycji – tzw. Rady Jedności. 15 VIII 1979 współzałożyciel (z R. Szeremietiewem i Maciejem Pstrąg-Bieleńskim) Związku Narodowego Katolików. 1 IX 1979 sygnatariusz założyciel KPN, od XI 1979 na czele Obszaru Zachodniego KPN (Dolny Śląsk), od 1979 członek Rady Politycznej; w VII 1980 współorganizator I Kongresu KPN w Lądku-Zdroju.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Zajezdni MPK nr 7 we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej. 6 XII 1980 aresztowany, 6 III 1981 oskarżony o prowadzenie działalności zmierzającej do obalenia przemocą ustroju PRL, 4 VI zwolniony ze względu na stan zdrowia, jako jedyny z oskarżonych odpowiadał z wolnej stopy, sądzony w tzw. I procesie KPN (z Leszkiem Moczulskim, R. Szeremietiewem, Tadeuszem Stańskim), 8 X 1982 skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Od 1983 sygnował dokumenty Rady Politycznej KPN (ps. A. Kowalski). 9 XII 1984 z czołowymi działaczami KPN: Zygmuntem Goławskim, T. Stańskim i R. Szeremietiewem, wystąpił z KPN. 22 I 1985 współzałożyciel Polskiej Partii Niepodległościowej.

1985-1990 na emigracji w Kanadzie od 1986 przedstawiciel PPN za granicą, 1987-1989 rzecznik Porozumienia Partii i Organizacji Niepodległościowych.

1977-1979 rozpracowywany w ramach SOR krypt. Burza i SOR krypt. Odnowiciel; 1978-1990 przez Wydz. III/OKPP KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Biuro.

Grzegorz Waligóra

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry