Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Janicki Kazimierz

Kazimierz Janicki, ur. 27 XI 1944 w Gumtow (Niemcy). Ukończył ZSZ w Gostyniu Wlkp. (1960), ślusarz.

1961-2002 pracownik Wydz. Montażu Maszyn Okrętowych Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. W 1961 organizator petycji do władz szkolnych o przywrócenie krzyży w salach lekcyjnych ZSZ w Szczecinie. 17-22 XII 1970 i 22-24 I 1971 uczestnik strajków okupacyjnych w Stoczni. W 1976 współorganizator bojkotu oficjalnej manifestacji potępiającej robotników Radomia.

18-30 VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni, członek tzw. trójki (przedstawiciele wydziałów), od IX 1980 w „S”.

13-14/15 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni. 1982-1989 w zespole drukującym wydawnictwa podziemne (pisma „Grot” i „Jedność Stoczniowa”, ulotki, jednodniówki, znaczki poczt podziemnych, kartki okolicznościowe, kalendarze); członek grupy stoczniowców organizującej akcje ulotkowe, malowanie na murach, zbiórki pieniędzy, żywności i odzieży dla represjonowanych i ich rodzin. Do 1984 i 1985-1989 organizator kolportażu i kolporter podziemnych wydawnictw („Grot”, „Jedność Stoczniowa”, „Jedność w Podziemiu”, „KOS”, Tygodnik Mazowsze”, „Obraz”, odezw i ulotek) w dużych zakładach Szczecina, placówkach służby zdrowia, na Politechnice Szczecińskiej, w środowisku architektów; 21 IV 1984 zatrzymany, poddany rewizji, 24 IV 1984 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Szczecinie, następnie w ZK w Nowogardzie, 24 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii.

1989-1995 członek KZ „S” w Stoczni, od 1995 członek Międzyzakładowej Organizacji Związkowej „S” tamże, 1999-2002 wiceprzewodniczący; 2001-2005 delegat na kolejne WZD Regionu Pomorze Pomorze „Pomorze”, podtytuł: „Pismo niezależne”, sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Zachodnie. Od 2004 na emeryturze; przewodniczący Koła Emerytów „S”.

 

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony

do góry