Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Janicki Mieczysław

Mieczysław Janicki, ur. 22 X 1940 w Odessie. Ukończył Technikum Wieczorowe przy zakładach Archimedes we Wrocławiu (1956).

W 1956 frezer narzędziowy w Fabryce Wodomierzy tamże; 1956-1968 frezer w Zakładach Elektronicznych Elwro tamże, 1968-1982 frezer, następnie kierownik działu poligrafii w Zakładach Metalowych Pilmet tamże. Od 1978 działacz opozycji, drukarz ulotek dla KSS KOR, wykonawca matryc białkowych, przekazywanych na Politechnikę Wrocławską.

W VIII 1980 uczestnik strajków w Pilmecie; od IX 1980 w „S”, członek KZ w Pilmecie. W I 1981 delegat na I Zjazd Regionu. Od 14 II 1981 reprezentant metalowców w Krajowej Komisji Koordynacyjnej, od 18 III 1981 przewodniczący założycielskiej Komisji Koordynacyjnej Metalowców, od 10 VI 1981 jej oficjalny przewodniczący; uczestnik z ramienia komisji rozmów w Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego w spr. wolnych sobót, likwidacji pracy 3-zmianowej, płac oraz przekazania części majątku po byłym CRZZ dla „S”. 20-31 III 1981 organizator strajków w Pilmecie. W VI 1981 delegat na I WZD, specjalista, kierownik ds. sekcji zawodowych i branżowych w ZR Dolny Śląsk. Przed 13 XII 1981 w kontakcie ze środowiskiem związkowym w Belgii, delegat na rozmowy w Belgii.

Po 13 XII 1981 uczestnik strajków w Pilmecie. 19 III 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Grodkowie (prowadził kurs poligraficzny, drukował znaczki poczt podziemnych, nadruki na koperty, wykonywał stemple), zwolniony 29 III 1982. Od V 1982 drukarz w swoim mieszkaniu podziemnego tygodnika „Świt”. Przeniesiony na niższe stanowisko w pracy. Od 1982 na rencie, następnie na emeryturze. 31 VIII 1982 dziennikarze BBC sfilmowali z jego domu demonstrację przy ul. Legnickiej we Wrocławiu (pierwsza taka relacja na Zachodzie). Kolporter podziemnych wydawnictw i znaczków do Bielska i Katowic. 3 XII 1982 ponownie internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, zwolniony 4 XII 1982. 1982-1984 uczestnik zbiórek pieniędzy dla represjonowanych.

 

Maciej Olejniczak

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry