Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Janicki Sławomir

Sławomir Janicki, ur. 28 IX 1948 w Radomiu. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: matematyka (1971) na Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii, doktorat (1977).

1971–1994 pracownik naukowy, nauczyciel akademicki Politechniki Lubelskiej.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 przew. KZ, I–II 1981 członek MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego; współorganizator, od II 1981 członek Tymczasowej Rady Programowo-Organizacyjnej Wszechnicy Związkowej Regionu Środkowo-Wschodniego, współinicjator Rady Ośrodka Studiów Związkowych.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia we Włodawie i w Lublinie, 21 VII 1982 zwolniony. 1982–1989 przew. podziemnej KZ, 9 VI 1987 w międzyuczelnianej delegacji składającej dary Ojcu Świętemu w czasie mszy w Lublinie, 1986–1989 członek TZR, współodpowiedzialny za kontakty z zachodnimi związkami zawodowymi.

I–V 1989 członek Grupy Reaktywującej działalność „S” PL. 1990 delegat na II KZD, członek prezydium zjazdu. 1990–1991 prezydent Lublina. 1990–1995 w PC, od 1993 prezes Zarządu Wojewódzkiego w Lublinie, członek Zarządu Głównego i Naczelnej Rady Politycznej. 1992–1993 członek ZR Środkowowschodniego. 1993 współinicjator Lubelskiej Federacji Centroprawicy. 1994–1998 i 2002–2006 radny Rady Miasta Lublin. 1995–1998 pracownik NIK w Lublinie. 1997–2004 członek RS AWS. 1998–2002 radny Sejmiku Województwa Lubelskiego. 1998–1999 prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie. 2004 przew. Zarządu Wojewódzkiego Partii Centrum. 2007–2010 prezes Zarządu Lubelskiej Agencji Ochrony Środowiska w Lublinie. Od 2011 na emeryturze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2006), statuetką Lubelskiego Lipca przez Zarząd Regionu Środkowowschodniego „S” (2010), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2019).

1970–15 IV 1976 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Lublinie w ramach KE krypt. Pastor; 1981–1984 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOS krypt. Fizyk.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry