Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Janiszek Jerzy Wojciech

Jerzy Wojciech Janiszek, ur. 12 II 1947 w Rykach, zm. 20 IX 2012 w Łukowie. Ukończył Średnie Studium Zawodowe tamże (1989).

1973–2004 klasyfikator mięsa, samodzielny referent ds. administracji w Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego/Zakładach Mięsnych tamże.

1979–1980 współpracownik KSS KOR, kolporter niezależnego pisma „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR.

Od X 1980 w „S”; od X 1980 członek prezydium Tymczasowego Komitetu Założycielskiego, nast. wiceprzew. KZ, od I 1981 pracownik MKZ w Łukowie, odpowiedzialny za tworzenie nowych organizacji zakładowych „S”; od II 1981 członek prezydium MKZ, przedstawiciel łukowskiego MKZ w MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego; od VI 1981 wiceprzew. Zarządu Oddziału w Łukowie Regionu Środkowo-Wschodniego, przew. komisji ds. interwencji, koordynator ds. rolników.

13 XII 1981 drukarz ulotek. 14 XII 1981 zatrzymany, od 15 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Białej Podlaskiej, we Włodawie i w Lublinie, 25 VI 1982 zwolniony. 1982–1984 czterokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom. 1982–1989 współorganizator zbiórek pieniężnych w zakładzie, mszy za Ojczyznę w Łukowie. 1983–1984 drukarz podziemnych ulotek.

Od 1989 ponownie w „S”; 1989–1997 członek KZ. W 1989 założyciel, członek prezydium KO w Łukowie. 1989–1996 w KPN (członek Zarządu Województwa Siedleckiego, od 1990 przew. rejonu łukowskiego). 1997–2002 w AWS (przew. Zarządu Powiatowego w Łukowie, członek prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Lublinie). Od 2004 na rencie.

15 V 1979 – 11 IV 1980 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Siedlcach w ramach SOS krypt. Biuletyn; w 1981 w ramach SO krypt. Kombinat II; 10 IV 1982 – 6 XI 1989 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Siedlcach/RUSW w Łukowie w ramach KE krypt. Krzywy.

Marcin Dąbrowski

Łuków, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry