Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Janiszewski Mieczysław

Mieczysław Janiszewski, ur. 24 V 1948 w Gdańsku. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, Wydz. Lekarski (1973).

1973-1980 młodszy asystent, starszy asystent, od 1976 z-ca ordynatora w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu n. Wisłą; 1980-1990 starszy asystent w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, następnie (po wyodrębnieniu z WSZ) dyr. naczelny Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego, od 2005 z-ca dyr. ds. lecznictwa.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący Komisji Oddziałowej (obejmującej całe lecznictwo psychiatryczne w Toruniu).

Po 13 XII 1981 działacz podziemnej Regionalnej Komisji Zdrowia „S”, kolporter prasy podziemnej w toruńskich szpitalach. 29 X – 26 XI 1982 internowany w związku ze sprawą powielacza z miejsca pracy, najpierw ewakuowanego, następnie przejętego przez SB. W l. 80 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy. 1985-1986 autor, redaktor, redaktor techniczny podziemnego pisma „Toruński Informator Solidarności”, współpracownik redakcji niezależnego pisma „Kontra” (1984-1986). 1985-1987 współorganizator tajnej drukarni offsetowej w toruńskiej dzielnicy Wrzosy.

1992-1994 współzałożyciel i pierwszy prezydent Toruńskiego Klubu Rotariańskiego. Od 1996 przedstawiciel Polski w World Federation of Menthal Health. Od 1974 członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 1982-1990 w Komisji Rewizyjnej.

Autor artykułów w pismach fachowych oraz programu środowiskowej opieki psychiatrycznej w woj. toruńskim.

Uhonorowany nagrodą Ministra Zdrowia (1999), odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2000), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2002), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

 

Krzysztof Biernacki

Opcje strony

do góry