Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Janiszewski Mieczysław

Mieczysław Janiszewski, ur. 24 V 1948 w Gdańsku. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, Wydz. Lekarski (1973).

1973-1980 młodszy asystent, starszy asystent, od 1976 z-ca ordynatora w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu n. Wisłą; 1980-1990 starszy asystent w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, następnie (po wyodrębnieniu z WSZ) dyr. naczelny Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego, od 2005 z-ca dyr. ds. lecznictwa.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący Komisji Oddziałowej (obejmującej całe lecznictwo psychiatryczne w Toruniu).

Po 13 XII 1981 działacz podziemnej Regionalnej Komisji Zdrowia „S”, kolporter prasy podziemnej w toruńskich szpitalach. 29 X – 26 XI 1982 internowany w związku ze sprawą powielacza z miejsca pracy, najpierw ewakuowanego, następnie przejętego przez SB. W l. 80 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy. 1985-1986 autor, redaktor, redaktor techniczny podziemnego pisma „Toruński Informator Solidarności”, współpracownik redakcji niezależnego pisma „Kontra” (1984-1986). 1985-1987 współorganizator tajnej drukarni offsetowej w toruńskiej dzielnicy Wrzosy.

1992-1994 współzałożyciel i pierwszy prezydent Toruńskiego Klubu Rotariańskiego. Od 1996 przedstawiciel Polski w World Federation of Menthal Health. Od 1974 członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 1982-1990 w Komisji Rewizyjnej.

Autor artykułów w pismach fachowych oraz programu środowiskowej opieki psychiatrycznej w woj. toruńskim.

Uhonorowany nagrodą Ministra Zdrowia (1999), odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2000), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2002), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry