Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Janiszewski Michał

Michał Janiszewski, ur. 26 IX 1954 w Łochowie. Ukończył Technikum Budowlane nr 1 w Warszawie (1976), absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, kier. pedagogika pracy (2000).

1971–1973 monter w Kombinacie Instalacji Sanitarnych Budownictwa Warszawa. 1973–1985 operator żurawi wieżowych, konserwator w Przedsiębiorstwie Gospodarki Maszynami Budownictwa Warszawa.

Od IX 1980 w „S”, członek KZ.

II 1982 kolporter pisma podziemnego „Przetrwanie” w Warszawie i Grójcu. 22 II 1982 zatrzymany, osadzony w AŚ w Radomiu, nast. Kielcach-Piaskach, 29 III 1982 ze Sławomirem Szczytowskim skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na rok i 6 mies. pozbawienia wolności w zawieszeniu. 1983–1985 odpowiedzialny za kolportaż, druk i sprawy techn. w Międzyzakładowym Porozumieniu „S” „Unia”, wydawanie pism „Unia”, „Wolna Trybuna” oraz książek.

10 X 1985 zatrzymany, osadzony w AŚ Warszawa-Mokotów, 19 VI 1986 skazany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi na 2 lata pozbawienia wolności, 5 VIII 1986 zwolniony na mocy amnestii. Od IX 1986 w KPN, 1986–1989 szef Wydawnictwa Polskiego, koordynował m.in. druk książek, znaczków KPN, „Gazety Polskiej”, przedruków organu prasowego rządu RP na uchodźstwie „Rzeczpospolita Polska”, „Orła Białego” oraz podziemnych pism zakładowych i „Tygodnika Mazowsze”; pisma podziemnego Grupy Politycznej „Niezawisłość” pod tym samym tytułem, 1987–1989 członek Rady Politycznej KPN. 1986 konserwator w Fabryce Aparatury Medycznej i Urządzeń Medycznych w Warszawie. 1986–1989 prace dorywcze.

1991–1993 poseł na Sejm RP z listy KPN, 1991–1996 szef Centralnego Komitetu Akcji Bieżącej KPN, 1992–1996 sekretarz Rady Politycznej. 1992–1996 członek Politycznego Komitetu Doradczego przy ministrze spraw wewnętrznych. 1994–1998 radny Warszawy (Prawica Razem). 1996–1999 członek KPN-Obóz Patriotyczny. 1997–2002 poseł RP z listy AWS. 1999–2001 współzałożyciel, nast. członek KPN-Ojczyzna. 2001 współzałożyciel, nast. członek Alternatywy Ruchu Społecznego i Polskiej Partii Pracy.

Od 2009 współtwórca, sekretarz zarządu Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoi-Owsianego.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

Grzegorz Wolk

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry