Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jankowski Jerzy

Jankowski Jerzy, ur. 14 IV 1950 w Trzcińsku-Zdroju, k. Chojny, zm. 16 XI 1991 w Wiktorowie. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla Pracujących w Poznaniu (1978).

Od VII 1967 w ZMS, VII 1969 – VI 1981 w PZPR (usunięty z partii).

1968–1978, wierciarz, kreślarz, wydawca kart i rysunków w HCP, 31 V 1978 – 1982 mł. konstruktor w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Wysokoprężnych Silników Okrętowych i Kolejowych przy HCP.

28 VIII 1980 zbierał w zakładzie podpisy pod petycją popierającą postulaty strajkujących na Wybrzeżu. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ oraz w MKZ w Poznaniu. Zwolennik przynależności „S” HCP do MKZ. 11 IX wybrany przew. MKZ, nie objął funkcji ze wzgl. na sprzeciw Komitetu Robotniczego przy HCP. Od 13 XII 1980 przew. KZ w OBRWSOiK (wchodziła w skład KZ HCP). Okresowo pełnił funkcję wiceprzew. MKZ. Do VII 1981 członek MKZ. 9 VI 1981 organizator wystawy o zbrodni katyńskiej w OBRWSOiK; 17 VI 1981 Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu oraz Wydz. Śledczy KW MO tamże wszczęły śledztwo w tej sprawie, 27 II 1982 śledztwo zawieszono.

12 X 1981 wyjechał do RFN, po 13 XII 1981 na emigracji. 31 XII – 27 II 1982 objęty przez Prokuraturę Wojewódzką w Poznaniu odrębnym śledztwem, które zawieszono z powodu emigracji. Działał w grupie roboczej „S” w Monachium oraz „Solidarität mit Solidarność”, utrzymywał kontakty z RWE. 31 VIII 1982 współorganizator manifestacji przed ambasadą PRL w Kolonii. W IX 1983 nawiązał kontakt z Bogdanem Ciszakiem z HCP w celu zorganizowania pomocy materialnej dla rodzin aresztowanych z przyczyn politycznych i stworzenia bazy poligraficznej dla wydawnictw podziemnych.

3 VII 1980 – 2 IV 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Poznaniu w ramach SOS krypt. Podwyżka; 25 XI 1980 – 15 III 1983 przez Wydz. III w ramach SOS krypt. Rybak, 25 II 1983 – 23 II 1985 przez Wydz. III KW MO/WUSW w ramach SOR krypt. Rybak.

Agnieszka Łuczak

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry