Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jankowski Krzysztof

Krzysztof Jankowski, ur. 5 VI 1956 w Gdyni. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Ekonomiki Produkcji (1984).

1976–1978 zasadnicza służba wojskowa. 1978–1980 kolporter niezależnych pism, m.in. „Robotnika” i publikacji ROPCiO na uczelni i w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, uczestnik spot­kań samokształceniowych organizowanych przez ROPCiO oraz niezależnych obchodów rocznicowych, 3 V i 11 XI, Grudnia 1970 w Gdańsku; współorganizator mszy w kościołach Gdyni w rocznicę zbrodni katyńskiej.

W VIII 1980 uczestnik strajku w stoczni, łącznik między KS a ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Hilarym Jastakiem.

13–15 XII 1981 współorganizator strajku na UG, wiceprzew. KS na swoim wydz. i członek KS UG. Po strajku współorganizator druku i kolportażu m.in. ulotek, komunikatów strajkowych i informacji o pierwszych represjach stanu wojennego. 20 XII 1981 zatrzymany, 22 XII 1981 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku. 3 II 1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni w trybie doraźnym na 5 lat pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Koronowie i Potulicach. 16 XII 1982 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy udzielił rocznej przerwy w odbywaniu kary, 25 IV 1983 SN uchylił wyrok i sprawę skierował do ponownego rozpatrzenia, 28 VII 1983 SMW umorzył postępowanie na mocy amnestii.

1984–1985 nauczyciel w SP nr 2 w Gdyni, w 1985 inspektor ds. zatrudnienia w Gdyńskim Przedsiębiorstwie Budowy Elektrowni i Przemysłu Energoblok-Wybrzeże, 1985–1987 inspektor w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni. 1987–1993 spec­jalista, nast. gł. księgowy w prywatnych spółkach w Trójmieście.

1993–1996 z-ca dyr. w Biurze Doradztwa i Usług Hera Oddział w Gdańsku, od 1996 prezes i biegły rewident w Regnitum Sp. z o.o. w Gdyni.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry