Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jankowski Krzysztof

Krzysztof Jankowski, ur. 5 VI 1956 w Gdyni. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Ekonomiki Produkcji (1984).

1976-1978 po ukończeniu technikum zasadnicza służba wojskowa, od 1978 studia na UG. 1978-1980 kolporter prasy niezależnej na uczelni i w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, m.in. „Robotnika” (kontakt z Bogdanem Borusewiczem), „Głosu” (kontakt z Antonim Macierewiczem) i publikacji ROPCiO (kontakt z Janem Zapalnikiem), uczestnik spotkań samokształceniowych organizowanych przez ROPCiO oraz niezależnych obchodów rocznicowych Grudnia ʼ70, 3 V i 11 XI w Gdańsku, wraz z Gerardem Olterem i Stanisławem Pacholcem współorganizator mszy św. w kościołach Gdyni w rocznicę mordu w Katyniu.

W VIII 1980 uczestnik strajku w SKP w Gdyni, łącznik między KS a ks. Hilarym Jastakiem.

13–15 XII 1981 współorganizator strajku na UG, członek KS UG i wiceprzewodniczący KS na swoim Wydz.; po wywiezieniu powielacza NZS z uczelni drukował, m.in. wraz Cezarym Godziukiem, Sławomirem Sadowskim i Jarosławem Skworonkiem, ulotki i odezwy „S” i NZS wzywające do protestów; 20 XII 1981 aresztowany wraz z kolegami z UG oraz działaczami „S” z Trójmiasta, 3 II 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 5 lat więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Koronowie i Potulicach, od 21 XII 1982 przerwa w wykonaniu kary na kontynuowanie nauki, 25 IV 1983 sprawa skierowana do ponownego rozpatrzenia, 28 VII 1983 umorzona na mocy amnestii. 1984-1985 nauczyciel w SP nr 2 w Gdyni, w 1985 inspektor ds. zatrudnienia w Gdyńskim Przedsiębiorstwie Budowy Elektrowni i Przemysłu Energoblok-Wybrzeże, 1985-1987 inspektor w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej tamże.

1987-1993 specjalista oraz główny księgowy w spółkach z o.o. na terenie Trójmiasta, 1993-1996 z-ca dyr. w Biurze Doradztwa i Usług Hera Oddział w Gdańsku, od 1996 prezes i biegły rewident w Regnitum Sp. z o.o. w Gdyni.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry