Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jankowski Maciej

Maciej Jankowski, ur. 17 XI 1945 w Krążkowie k. Wschowy. Ukończył LO we Wschowie, Państwową Szkołę Techniczną w Gorzowie Wielkopolskim (1965).

1965-1990 pracownik Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Kożuchowie. 1970-1975 członek SD.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ w RPM w Kożuchowie, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Zielona Góra. 13 X – 13 XI 1981 uczestnik strajku w PGR w Lubogórze.

Po 13 XII 1981 współorganizator pomocy dla osób represjonowanych i ich rodzin, kolporter wydawnictw podziemnych m.in. „Solidarności Środkowego Nadodrza”, „Zielonogórskiego Serwisu Informacyjnego” „Biuletynu Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej NSZZ «Solidarność» w Zielonej Górze”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej”, na terenie Kożuchowa i Nowej Soli.

W 1989 członek KO „S” Województwa Zielonogórskiego; przewodniczący KZ w swoim zakładzie pracy, członek Prezydium TZR Zielona Góra, od 1989 delegat na kolejne WZD Regionu Zielona Góra, od 1992 przewodniczący ZR, delegat na kolejne KZD, członek KK, od XII 2002 wiceprzewodniczący KK. 1990-1992 burmistrz Miasta i Gminy Kożuchów. 1997-2001 poseł RP z listy AWS, członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Zdrowia. 1998-2001 w RS AWS.

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Kożuchów, Region Zielona Góra

Opcje strony

do góry