Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jankowski Roman

Roman Jankowski, ur. 3 VII 1956 w Gdyni. Ukończył V LO tamże (1975) i Technikum Mechaniczne dla Pracujących tamże (1979); absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1996, zaocznie).

1975-1977 zasadnicza służba wojskowa. 1977-1978 student Politechniki Gdańskiej, Wydz. Mechaniczny. 1978-1983 zatrudniony w Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni.

W VIII 1980 współorganizator strajku w Naucie, przewodniczący, następnie członek KS; od IX 1980 w „S”; członek KZ.

14-16 XII 1981 uczestnik strajku w Naucie. 1982-1989 współorganizator (z Ryszardem Andersem) i członek Solidarności Walczącej Gdańsk, drukarz i kolporter wydawnictw SW, znaczków poczt podziemnych, książek, druków ulotnych, współorganizator Radia „S”. 1981-1983 współpracownik TKZ w Naucie, uczestnik akcji zbierania składek na rzecz internowanych, drukarz ulotek. 1982-1984 współorganizator akcji „dyscyplinujących” osoby uważane za współpracowników SB i członków PZPR, oraz zespołów szybkiego reagowania: prowadzono paramilitarne treningi, trenowano wschodnie sztuki walki, gromadzono broń. W 1983 zwolnił się z pracy, 1983-1986 zatrudniony w Elektrociepłowni Wybrzeże. IX 1986 – VII 1989, po rewizji w domu pod jego nieobecność i odkryciu przez SB materiałów poligraficznych i broni, w ukryciu. 1986-1989 współpracownik Bogdana Borusewicza i RKK „S”, współzałożyciel (z R. Andersem) podziemnej drukarni, kolporter i drukarz podziemnych wydawnictw, m.in.: „«Solidarności» Regionu Gdańskiego”, „Rozwagi i Solidarności”, „Tygodnika Mazowsze”, ulotek, pism Federacji Młodzieży Walczącej Regionów Gdańsk i Pomorze Wschodnie, PPS, WiP, KPN, PPN (we współpracy m.in. z Markiem Biernackim, Jerzym Kowalskim, Tomaszem Matulańcem).

1989-1991 zatrudniony w Spółdzielni Pracy Gdańsk, 1991-1992 w drukarni Markuszewscy, 1992 – IX 2007 w Delegaturze UOP/Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku, od IX 2007 kierownik Referatu Ochrony IPN w Gdańsku. Członek Stowarzyszenia Godność i Stowarzyszenia Solidarność Walcząca.

11 II 1987 – 18 XI 1988 rozpracowywany przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Drygent.

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry