Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jankowski Wojciech

Wojciech Jankowski, ur. 30 VII 1964 w Gdyni. Ukończył Liceum Zawodowe przy Zespole Szkół Metalowych w Gdańsku (1983) i Pedagogiczne Studium Techniczne w Gdańsku (1985).

W 1983 współzałożyciel (z Krzysztofem Skibą, Januszem i Cezarym Waluszkami) Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego, w 1984 główny inicjator tzw. akcji bieżącej RSA: uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych, kolporter pism propagujących walkę o zniesienie przymusu służby wojskowej i wprowadzenie służby zastępczej, autor, drukarz, kolporter antywojskowych ulotek, 1983-1985 członek redakcji pisma RSA „Homek”; współpracownik pisma anarchistów „Kres”. W 1985 nauczyciel w SP nr 67 w Gdańsku. We IX 1985 współzałożyciel (z Małgorzatą Gorczewską, Andrzejem Miszkiem i Krzysztofem Galińskim) gdańskiego ośrodka Ruchu WiP, uczestnik spotkania przedstawicieli Ruchu WiP z Warszawy, Wrocławia i Gdańska w Marcinkowie w Kotlinie Kłodzkiej (na którym zadeklarował odmowę odbycia służby wojskowej), następnie odesłał (z K. Galińskim, A. Miszkiem) do MON książeczkę wojskową wraz z listem żądającym uwolnienia więźniów sumienia i wprowadzenia służby zastępczej, 3 X 1985 odmówił przyjęcia karty powołania do wojska, 15 XI 1985 aresztowany, 23 XII 1985 skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni na 3,5 roku więzienia, osadzony w ZK w Zwartowie: 16 IX 1986 podjął 18-dniową głodówkę, 4 X 1986 zwolniony na mocy amnestii. Uczestnik pielgrzymek Ruchu WiP do grobu Otto Schimka w Machowej. 16 XII 1986 współorganizator manifestacji przed Halą Olivia w Gdańsku (przed koncertem „Rock dla pokoju”) w obronie więzionych za odmowę służby wojskowej świadków Jehowy. Od XII 1986 redaktor pisma trójmiejskiego Ruchu WiP „A Cappella”. Od V 1987 pracownik Biblioteki Publicznej w Gdańsku-Oliwie. 1987-1989 uczestnik protestów ekologicznych i w obronie osób odmawiających służby wojskowej. 1988-1989 zatrudniony w Spółdzielni Usług Wysokościowych Świetlik w Gdańsku. W V i VIII 1988 podczas strajków w Stoczni Gdańskiej im. Lenina współtwórca (z FMW) Grupy Pomocy Strajkującym, współorganizator drukarni w SG, uczestnik nagrań i emisji Radia „S”. W 1988 organizator happeningu „Topienie Marzanny” (symbolizującej gen. Wojciecha Jaruzelskiego) w Sopocie; 20 III 1988 zatrzymany, 21 III 1988 kolegium ds. wykroczeń orzekło wobec niego prace przymusowe, których nie podjął, w związku z tym Sąd Rejonowy w Sopocie skazał go na 30 dni aresztu.

W 1989 odmówił udziału w obradach Okrągłego Stołu. 1990-1992 zatrudniony w firmie Conrad. 1992-1999 mieszkał z rodziną w indiańskim tipi na Warmii oraz w połemkowskiej chacie w Beskidzie Niskim, prowadził zajęcia dla uczniów „Życie w lesie”. 1999-2009 hipoterapeuta w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii Grzegorzewskiej w Sopocie; po 2009 instruktor jazdy konnej.

Autor książki ''Dumki Jacoba'' (1999).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

14 XI 1985 – 5 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Alternatywa/Czas (mimo zamknięcia SOR inwigilowany do 9 IV 1990).

Krzysztof Filip

Opcje strony

do góry