Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Janowski Wiesław

Wiesław Janowski, ur. 27 VIII 1956 w Przasnyszu. 1976-1978 student Politechniki Warszawskiej, Wydz. Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, 1979-1983 Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Matematyki, absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, specjalizacja bankowość i ubezpieczenia (1998).

1976-1978 współpracownik KOR, następnie KSS KOR, uczestnik grup samokształceniowych, współorganizator zbiórek pieniędzy, kolporter wydawnictw niezależnych (m.in. „Biuletyn Informacyjny” KOR/KSS KOR, „Robotnik”), organizator wykładów TKN w Toruniu.

IX 1980 – II 1981 członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich (później NZS) na UMK, współpracownik MKZ „S” w Toruniu, od 26 II 1981 członek Zarządu Uczelnianego NZS, delegat do MKZ/ZR Toruńskiego; współpracownik „S” RI, kolporter wydawnictw niezależnych (m.in. „Wolne Słowo”, „Minitor”), założyciel sieci bibliotek NZS (UMK i kilkadziesiąt KZ „S” Regionu Toruńskiego), współzałożyciel KOWzP w Toruniu. Współpracownik niezależnych wydawnictw: NOWej, Głosu, Kręgu, wydawnictwa NZS UMK, współzałożyciel (z Józefem Domianem i Stanisławem Śmiglem) Spółdzielni Wydawniczej Toruńska Oficyna Niezależna (TON) oraz Wydawnictwa NZS UMK, wydawca przeglądu prasy niezależnej „Minitor”.

13 XII 1981 nadał w studenckim radiowęźle komunikaty protestacyjne, następnie w ukryciu: redagował i przepisywał publikacje ulotkowe (m.in. „Nie pokona orła wrona – podstawowe zasady biernego oporu”, warszawski biuletyn „Informacja Solidarności”), organizator akcji ulotkowych; 7 X 1982 ujawnił się, korzystając z pośrednictwa b. rektora UMK prof. Ryszarda Bohra. Wielokrotnie zatrzymywany. Obserwator procesów politycznych. 1983-1990 rolnik indywidualny w Kucach k. Ciechanowa, działacz „S” RI, uczestnik akcji ulotkowych. W 1988 współinicjator reaktywowania Rady Wojewódzkiej „S” RI w Ciechanowie, sekretarz tejże, wydawca pisma „Ugór”.

W 1989 współzałożyciel KO „S” Województwa Ciechanowskiego. W 1990 pełnomocnik wojewody, 1990-1991 delegat pełnomocnika rządu ds. reformy samorządu terytorialnego, 1990-1994 radny Gminy Stupsk, wicemarszałek Sejmiku Samorządowego w Ciechanowie. W 1991 współzałożyciel, wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego PC. 1991-1993 poseł RP z listy komitetu Porozumienie Ludowe, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego PL, przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego. W 1991 współzałożyciel, 1994-1996 kierownik biura Oddziału Północnomazowieckiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Pułtusku. 1992-1995 członek, od 1999-2005 wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej, 1992-1996 członek Rady Krajowej „S” RI. 1993-1994 pracownik Międzywojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Administracji Rządowej i Samorządów Terytorialnych w Ostrołęce, od 1996 Delegatury NIK w Bydgoszczy.

Wyróżniony m.in. odznakami Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony dla Rolnictwa (obie w 2001), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1982-1989 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Toruniu/p. VI RUSW w Mławie w ramach SOR/KE krypt. Meteor.

 

Krzysztof Biernacki

Region Toruń, Toruń

Opcje strony

do góry