Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Przewłocki Janusz

Janusz  (właśc. Jan Henryk) Przewłocki, ur. 24 III 1927 w majątku Mordy k. Siedlec, zm. 5 VII 2007 w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej (1952).

W czasie II wojny światowej żołnierz AK. Od 1954 redaktor Instytutu Wydawniczego PAX; redaktor „Kierunków”, wydawca serii pamiętników polskich XVIII–XX wieku. Od 1957 współpracownik paryskiej „Kultury”, 1976–1981 KOR/KSS KOR (uczestnictwo w komisjach redakcyjnych KOR, zbieranie informacji do „Komunikatu”, kierowca, archiwista), redaktor i autor publikacji (prowadził rubrykę „Kościół i wierni”) w „Biuletynie Informacyjnym”, do 1981 składacz i organizator grup składających biuletyn. Autor publikacji w „Przeglądzie”. 1977–1989 współpracownik wydawnictwa NOW-a, odpowiedzialny za opracowanie projektów wydawniczych z dziedziny historii, autor recenzji i opinii wewnątrzwydawniczych, 1982–1989 organizator kolportażu. V 1980 uczestnik głodówki w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. 1978 z powodu zaangażowania w działalność opozycyjną pozbawiony stanowiska kierowniczego w IW PAX.

1980 współorganizator „S” w IW PAX, 1980–1981 współpracownik ZR Mazowsze.

13 XII 1981–29 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, nast. w Jaworzu. Od 1983 na wcześniejszej emeryturze. W l. 80. członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 1987 współtwórca Archiwum Archiwum Archiwum, wydawnictwo założone w 1977 w Warszawie przez Jacka Arcta i Jadwigę Żelechowską we współpracy z grupą osób, które od 1974 powielały techniką fotograficzną wydawnictwa emigracyjne i ulotki (m.in. zawiadamiające o mszach rocznicowych). Działało do 1981 (do 1978 bez nazwy), w 1978 powstała formalna struktura i przyjęto nazwę. Wschodniego, z-ca prezesa i przew. Komisji Historycznej Związku Sybiraków; organizator, przew. Komisji Historycznej, twórca i redaktor serii Wspomnienia Sybiraków, członek-założyciel Towarzystwa im. Emeryka Hutten-Czapskiego. Współpracownik „Tygodnika Mazowsze”, „Tygodnika Wojennego” i „Archiwum Solidarności”.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Do 22 XII 1978 rozpracowywany przez Wydz. II Dep. IV MSW w ramach KE, od 22 XII 1978 Wydz. III-2 KS MO/SUSW w ramach SOR krypt. Organizator.

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry