Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Przewłocki Janusz

Janusz Przewłocki, ur. 25 III 1927 w majątku Mordy k. Siedlec, zm. 5 VII 2007 w Warszawie. Inżynier.

W czasie II wojny światowej członek AK. Redaktor Instytutu Wydawniczego Pax; redaktor, wydawca serii pamiętników polskich z XVIII-XX w.; 1976-1981 współpracownik KOR, następnie KSS KOR (uczestniczył w komisjach redakcyjnych KOR, zbierał informacje do „Komunikatu”); organizator składu, następnie redaktor, autor publikacji w „Biuletynie Informacyjnym”; autor publikacji w „Przeglądzie” i paryskiej „Kulturze”. 1977-1989 współpracownik wydawnictwa NOWa, odpowiedzialny za opracowanie projektów wydawniczych, autor recenzji i opinii wewnątrzwydawniczych, 1982-1989 organizator kolportażu. W V 1980 uczestnik głodówki w Podkowie Leśnej.

1980-1981 współpracownik ZR Mazowsze.

13 XII 1981 – 29 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. W l. 80. członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek; w 1987 współtwórca Archiwum Archiwum Archiwum, wydawnictwo założone w 1977 w Warszawie przez Jacka Arcta i Jadwigę Żelechowską we współpracy z grupą osób, które od 1974 powielały techniką fotograficzną wydawnictwa emigracyjne i ulotki (m.in. zawiadamiające o mszach rocznicowych). Działało do 1981 (do 1978 bez nazwy), w 1978 powstała formalna struktura i przyjęto nazwę. Wschodniego; zastępca prezesa Związku Sybiraków; organizator, przewodniczący Komisji Historycznej, stworzył i redagował serię Wspomnienia Sybiraków; członek założyciel Towarzystwa im. Emeryka Hutten-Czapskiego.

Autor wystawy fotograficznej ''Wokół pałacu i dworu. Świat ocalony w kolekcji Janusza Przewłockiego'' w Domu Spotkań z Historią (2007).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odznaczenia Polski (2006).

Od 22 XII 1978 rozpracowywany przez Wydz. III-2 KS MO/SUSW w ramach SOR krypt. Organizator.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry