Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jaranowski Leszek

Leszek Jaranowski, ur. 25 III 1958 w Krakowie. Ukończył Technikum Hutniczo-Mechaniczne przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 3 w Nowej Hucie (1979).

1974–1975 członek reprezentacji Polski juniorów w koszykówce. 1978–1979 w ZSMP (przymusowo w czasie zasadniczej służby wojskowej).

Od 1979 instruktor zawodu w Technikum Hutniczo-Mechanicznym w Nowej Hucie, 1980–1983 operator obrabiarek w WSK PZL w Krakowie.

1979–1980 przywoził ulotki WZZ od Kazimierza Świtonia z Katowic do Krakowa.

IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, przew. Komisji Wydziałowej na Wydz. P-1 WSK PZL, członek KZ.

13–14 XII 1981 współorganizator strajku w WSK PZL, przew. KS; od 1982 członek TKZ w WSK PZL, do 1984 jako przedstawiciel WSK PZL współpracownik MKS Nowa Huta, nast. RKW/RKS Małopolska. 1982–1989 działacz podziemnego ruchu wydawniczego: kolporter wydawnictw podziemnych, organizator sieci i punktów kolportażu (m.in. „Serwis Informacyjny RKW/RKS”, „Aktualności RKW/RKS”, „Hutnik”, „Solidarność Grzegórzecka”, „Mała Polska”, „Solidarność Hutników”, „Paragraf”, „Bez Dekretu”, „Tygodnik Mazowsze”, „Arka”, książki NOWej i Biblioteki Obserwatora Wojennego), redaktor, autor, organizator transportu i lokali, drukarz, dostawca sprzętu poligraficznego; w 1982 pomysłodawca, założyciel, drukarz, autor i redaktor pisma „Miscellanea”; 1982–1983 drukarz „Serwisu Informacyjnego RKW/RKS”, „Aktualności RKW/RKS”, 1982–1984 współzałożyciel i drukarz „Jesteśmy–Będziemy”, pisma Ruchu Oporu „S” WSK PZL, wiosna 1983–1989 redaktor i drukarz „Hutnika”; również dostawca sprzętu i materiałów poligraficznych, organizator transportu i lokali. Założyciel, organizator, prowadzący biblioteki wydawnictw podziemnych, m.in. 1982–1983 biblioteki TKZ w WSK PZL, 1985–1989 w PAN, 1985–1989 przy Konfraterni Robotniczej w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. 5 XI 1982–3 II 1983 powołany do Wojskowego Obozu Specjalnego w Czerwonym Borze; zwolniony z pracy; w 1983 bez zatrudnienia, nast. zatrudniony nieformalnie jako robotnik w prywatnym zakładzie produkcji pustaków, sprzedawca w sklepie Veritas, 1984–1985 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Budownictwa Hydrotechnicznego i Wodociągów Energetycznych Hydropol Oddział Kraków przy budowie zapory w Dobczycach, 1985–1989 pracownik techn. w Instytucie Podstaw Metalurgii PAN.

Od 1986 członek Ruchu Odwaga i Prawda im. ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszki (m.in. z Jackiem Smagowiczem, Kazimierzem Korabińskim i Antonim Piekałkiewiczem). 1982–1985 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. 1985–1986 współpracownik Pomarańczowej Alternatywy (współorganizator happeningów), 1987–1989 Federacji Młodzieży Walczącej (organizator szkoleń druku). W V 1988 po pacyfikacji strajku w HiL ukrywał członków KS (m.in. Tadeusza Szczypczyńskiego); sygnatariusz Porozumienia Niezależnych Organizacji Małopolski porozumienia zawartego w kościele oo. Dominikanów w Krakowie.

W 1989 współautor (z Krzysztofem Kornasiem i J. Smagowiczwm) oświadczenia przeciwko rozmowom przy Okrągłym Stole; uczestnik kampanii wyborczej KO „S”: druk ulotek, plakatowanie; 1989–1990 pracownik Sekcji Informacji ZR „S” Małopolska, w 1990 w Sekcji Informacji Komisji Robotniczej Hutników „S”, 1990–1991 Sekcji Informacji KZ „S” Krakowskich Zakładów Przemysłu Tytoniowego. 1991 – XII 2011 właściciel drukarni Dar-Point. W III 2012 współorganizator, uczestnik głodówki w kościele św. Stanisława Kostki w Krakowie przeciwko degradacji polskiej edukacji, nast. członek Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej, współzałożyciel stowarzyszenia Ruch Edukacji Narodowej.

Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

11 V 1983 – 27 XI 1987 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOS krypt. Bibułki, 7 IX 1987 – 24 XI 1989 przez Wydz. III-1, od I 1989 Inspektorat 2 WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Majster/Bojownik.

Magda Grudzińska

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry