Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jaranowski Henryk

Henryk Jaranowski, ur. 16 VIII 1937 w Tuszynie k. Łodzi. Ukończył SP w Tuszynie (1953).

1954 strażak w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Juliana Marchlewskiego w Łodzi, 1958–1963 robotnik transportu w Zakładach Przemysłu Jedwabniczego Pierwsza tamże, 1963–1967 konduktor w MPK tamże, 1967–1968 pomocnik maszynisty w Łódzkich Zakładach Papierniczych, 1968–1971 motorniczy, konduktor w MPK w Łodzi, 1971–1972 odlewacz ołowianek w Łódzkiej Fabryce Koronek Fako, 1972–1975 robotnik magazynu w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego Olimpia w Łodzi, 1975–1976 motorniczy, st. regulator ruchu w MPK tamże, 1976–1978 brygadzista w Pabianickich Zakładach Środków Opatrunkowych, Oddział Zarzew w Łodzi, 1978–31 VIII 1982 robotnik magazynu w Zakładach Zaopatrzenia Dziewiarstwa Baza tamże.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzew. Komitetu Założycielskiego, przew. KZ, od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, X – XI 1980 drukarz niezależnego pisma „Solidarność Ziemi Łódzkiej”. I – II 1981 z Grażyną Anczykowską dostarczał żywność strajkującym studentom Uniwersytetu Łódzkiego. 1981 w KOWzP w Łodzi. X 1981 – 1984 członek KPN (1982 szef rejonu Łódź-Widzew – Koluszki).

1982 organizator sieci kolportażu i kolporter podziemnych pism, m.in. „Zawsze Solidarni”, „Jesteśmy”, „Przedwiośnie”, „W Okopach”, „Tygodnik Mazowsze” na terenie swojego rejonu; współzałożyciel grupy Ruch Samoobrony Solidarność w Łodzi, wydającej podziemne pismo „Zawsze Solidarni”, drukarz pism „Zawsze Solidarni” i „Jesteśmy”, zbierał składki członkowskie KPN i „S” w zakładzie na pomoc internowanym i ich rodzinom. 1 i 3 V 1982 uczestnik manifestacji w Łodzi. II–VIII 1982 drukarz (z Romanem Kopyckim) ulotek. 6 VIII 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Piotrkowie Trybunalskim i Łodzi, 28 III 1983 skazany przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu, 7 VII 1983 SN uchylił warunkowe zawieszenie wykonania kary, 10 VIII 1983 SPOW darował karę na mocy amnestii. 31 VIII 1982 zwolniony z pracy. 1983 pomocnik maszynisty-drukarza w Prasowych Zakładach Graficznych RSW Prasa-Książka-Ruch w Łodzi, nast. apreter w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Stanisława Dubois tamże.

II 1984–1998 na emigracji w Szwecji. 1984–1985 przebywał w ośrodku dla uchodźców we Flenie, od 1985 odlewnik w zakładzie odlewniczym w Eskilstunie, nast. szlifierz w Volvo Michigan Euclid tamże. 1998–2002 na rencie, od 2002 na emeryturze. Od 2009 członek Związku Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956–1989.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

1982–1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Drukarz.

Henryk Marczak

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry