Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jarek Edward

Edward Jarek, ur. 26 VIII 1953 w Prudniku. Ukończył Technikum Kolejowe w Gliwicach (1973).

1973-1977 zatrudniony w Elektrowozowni w Gliwicach, 1977-1978 w Zakładach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Świdwinie, 1979-1989 w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju. 1977-1980 w PZPR.

28 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy; od IX 1980 w „S”.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy. 1983-1989 kolporter ulotek, znaczków poczt podziemnych, prasy, m.in. „Górnika Polskiego”, „Tygodnika Mazowsze”, książek na terenie kopalni i zakładów pracy Raciborza, Jastrzębia-Zdroju, Pszowa. 1986-1989 członek KPN, od 1987 z-ca szefa Okręgu Rybnickiego Okręgu Wojskowego KPN, od 1988 p.o. szef Okręgu. 3 V 1988 zatrzymany na kilka godz. podczas manifestacji w Katowicach, 9 V 1988 zatrzymany na 24 godz. (m.in. z Janem Golcem, Andrzejem Kornakiem) przed kopalnią podczas rozdawania ulotek; 15 V 1988 z J. Golcem podjął nieudaną próbę organizacji strajku w kopalni na poziomie 580; od VI 1988 przewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego w KWK Manifest Lipcowy; 9 VI 1988 zatrzymany pod kopalnią (z J. Golcem) podczas rozdawania ulotek informujących o powstaniu TKZ, 22 VI 1988 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny; 15 VIII – 3 IX 1988 współorganizator strajku w KWK Manifest Lipcowy, od 28 VIII 1988 przewodniczący Tymczasowej KZ „S” tamże, po kilku tyg. zrezygnował z funkcji; po strajku przeniesiony na gorsze stanowisko pracy. 17 X 1988 podczas kolportażu biuletynu „Informator Solidarności” przed Fabryką Kotłów Rafako w Raciborzu zatrzymany z J. Golcem, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny; 12-17 XI 1988 uczestnik głodówki w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. 1988-1989 wielokrotnie zatrzymywany, rewizje w domu. W II 1989 uczestnik II Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie. 4 III 1989 delegat na III Kongres KPN w Krakowie.

Od 25 VIII 1989 na emigracji w Australii; 1989-2006 zatrudniony w firmach prywatnych, od 2006 w firmie Data Tech w Sydney. Od 2007 członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego w Australii.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry