Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jarlachowicz Andrzej Bartłomiej

Andrzej Bartłomiej Jarlachowicz, ur. 24 VIII 1940 w Warszawie. Ukończył Technikum Radiotechniczne-Teletechniczne w Warszawie (1958).

1958-1992 pracownik Zakładów Wytwórczych Lamp Elektrycznych w Warszawie. W 1956 uczestnik demonstracji pod ZK Warszawa-Mokotów. 1958-1980 członek ZZ Metalowców. W III 1968 uczestnik demonstracji ulicznych, zwolniony z pracy, w VI 1968 przywrócony.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczácy Komitetu Założycielskiego w swoim zakładzie; w 1981 członek KOWzP.

Po 13 XII 1981 do 1989 członek TKZ ZWLE; kolporter prasy niezależnej w ZWUT, odpowiedzialny za kontakty z innymi strukturami (m.in. MRKS), uczestnik demonstracji. 7 V – VII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. 1982-1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Klemensa w Warszawie.

1989-1990 członek KZ. 1992-1994 bez zatrudnienia, 1994-2006 pracownik Polskiego Centrum Badań Certyfikacji w Warszawie, od 2006 na emeryturze.

Od 15 I 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KS MO w ramach KE krypt. Świr; 18 IV – 19 V 1989 przez Wydz. V SUSW w ramach SOR krypt. Lina.

 

Anna Grażyna Kister

Opcje strony

do góry