Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jarmakowski Andrzej

Andrzej Jarmakowski, ur. 21 X 1953 w Gdańsku. Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek historia (1980). Dziennikarz, historyk.

W 1979 sygnatariusz Deklaracji Ideowej Ruchu Młodej Polski, redaktor „Bratniaka”.

1980-1981 pracownik Krajowej Komisji Porozumiewawczej „S”; w 1981 kierownik działu zarządów regionalnych, wicedyrektor Biura Krajowego „S”; IX-X 1981 kierownik Biura Organizacyjnego I KZD.

13 XII 1981 – 24 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku.

Po wyjściu z internowania na emigracji w USA. Długoletni redaktor naczelny „Dziennika Chicagowskiego”, członek Komitetu Wykonawczego Ruchu Społeczno-Politycznego Pomost i członek redakcji miesięcznika o tym samym tytule; działacz polonijny.

Rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Historyk, SOR krypt. Młodzieżowcy”.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry